Usnesení – 01.06.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 01. června 2023 od 21.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

70)  …  uzavření smlouvy o dílo s firmou LS stavby s.r.o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, na akci „Havarijní stav výpustního zařízení na požární nádrži ve Vitni“ za cenu 442 944 Kč bez DPH.

71)  … přípravu podkladů k žádosti o dotaci na projekt „Obnova školní družiny ZŠ a MŠ Strážov“, její podání a v případě podpoření tohoto projektu souhlasí s jeho realizací a s uzavřením a podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a následným předfinancováním a kofinancováním nákladů projektu.

72) …    uzavření kupní smlouvy na st.p.č. 162 v k.ú. Strážov na Šumavě včetně jeho součásti – stavby domu č.p. 5 s Filipem Tomanem, za cenu 100 000 Kč.

73)  …  uzavření kupní smlouvy na lesní p.p.č. 346/34 v k.ú. Rovná s manželi Ivanou a Josefem Jandovými, za cenu 48 539 Kč.

74) …    rozpočtová opatření č. 8/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

75) …   návrh na členství města ve spolku Turistická oblast Pošumaví.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červenec 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 7. 2024
2. 7. 2024
3. 7. 2024
4. 7. 2024
5. 7. 2024
6. 7. 2024
7. 7. 2024
8. 7. 2024
9. 7. 2024
10. 7. 2024
11. 7. 2024
12. 7. 2024
13. 7. 2024
14. 7. 2024
15. 7. 2024
16. 7. 2024
17. 7. 2024
18. 7. 2024
19. 7. 2024
20. 7. 2024
21. 7. 2024
22. 7. 2024
23. 7. 2024
24. 7. 2024
25. 7. 2024
26. 7. 2024
27. 7. 2024
28. 7. 2024
29. 7. 2024
30. 7. 2024
31. 7. 2024
1. 8. 2024
2. 8. 2024
3. 8. 2024
4. 8. 2024