Usnesení – 02.03.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 02.03.2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

37)  …  koupit p.p.č. 128/3 v k.ú. Opálka (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 128) o výměře 29 m2 od Bohumila Kalivody, za cenu 1160 Kč.

38)  …  směnit v k.ú. Horní Němčice u Čachrova p.p.č. 73/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 73/1) o výměře 155 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 127/5 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 127/1) o výměře 155 m2, která připadne do vlastnictví manželů Jana a Evy Tománkových. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

39)  …  směnit v k.ú. Horní Němčice u Čachrova p.p.č. 173 o výměře 180 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 301/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 301/1)
o výměře 100 m2, která připadne do vlastnictví Ing. Jana Pavláska. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

40)  …  prodat Marku Tolevskému a Ivaně Tolevské, ½ spoluvlastnického podílu p.p.č. 7/4 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 30 m2 za cenu 9 000 Kč.

41)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 605/2 za části pozemkových parcel č. 483 a 611/2 v k.ú. Krotějov.

42)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 122 za část pozemkové parcely č. 626/1 v k.ú. Krotějov.

43)  …  vydat dodatek ke zřizovací listině místní knihovny, který řeší změnu sídla této organizační složky města.

Zastupitelstvo schválilo:

44)  …  obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016.

45)  …  rozpočtová opatření č. 3/2023 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024