Usnesení – 02.03.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 02.03.2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

37)  …  koupit p.p.č. 128/3 v k.ú. Opálka (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 128) o výměře 29 m2 od Bohumila Kalivody, za cenu 1160 Kč.

38)  …  směnit v k.ú. Horní Němčice u Čachrova p.p.č. 73/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 73/1) o výměře 155 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 127/5 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 127/1) o výměře 155 m2, která připadne do vlastnictví manželů Jana a Evy Tománkových. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

39)  …  směnit v k.ú. Horní Němčice u Čachrova p.p.č. 173 o výměře 180 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 301/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 301/1)
o výměře 100 m2, která připadne do vlastnictví Ing. Jana Pavláska. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

40)  …  prodat Marku Tolevskému a Ivaně Tolevské, ½ spoluvlastnického podílu p.p.č. 7/4 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 30 m2 za cenu 9 000 Kč.

41)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 605/2 za části pozemkových parcel č. 483 a 611/2 v k.ú. Krotějov.

42)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 122 za část pozemkové parcely č. 626/1 v k.ú. Krotějov.

43)  …  vydat dodatek ke zřizovací listině místní knihovny, který řeší změnu sídla této organizační složky města.

Zastupitelstvo schválilo:

44)  …  obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016.

45)  …  rozpočtová opatření č. 3/2023 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023