Usnesení – 02.06.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 02.06.2022 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

211)  …  koupit od Jaroslava Jandy a Zdeňky Sporyszové,  p.p.č. 1391/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1391) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 53 m2 za cenu 7950 Kč.

212)  …  vyvěsit záměr prodeje části p.p.č. 7/1 v k.ú. Božtěšice na Šumavě.

213)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 381/1 a 385/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě a p.p.č. 478/9 v k.ú. Strážov na Šumavě.

214)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1079/5 za část p.p.č 1060 v k.ú. Strážov na Šumavě.

215)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 73/1 za část p.p.č 127/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

216)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č. 591 za část p.p.č. 308 v k.ú. Viteň.

217)  …  poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních a evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, práce nad rámec povinností při velice náročné rekonstrukci celé radnice i zainvestování patnácti stavebních parcel a spolupodílnicví na zajištění mnoha kulturních akcí.

Zastupitelstvo schválilo:

218)  …  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

219)  …  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2021, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2021 v částce 10 703 221,77 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2021.

220)  …  rozpočtová opatření č. 6/2022 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

221)  …  v rámci přípravy změny územního plánu č. 2 dílčí záměry č. 11.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

222)  …  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2021.

Zastupitelstvo stanovilo:

 223)  …  počet členů zastupitelstva na následující volební období na 15.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023