Usnesení – 07.03.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 7.3.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

34)  …     směnit p.p.č. 880 o výměře 543 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 705) v k.ú. Brtí, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 858/1 o výměře 166 m2, p.p.č. 858/2 o výměře 51 m2 a p.p.č. 858/3 o výměře 210 m2, které připadnou do společného jmění manželů Ing. Václav Bierhanzl a MUDr. Jana Bierhanzlová, bez dalšího finančního vyrovnání.

35)  …     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkové parcele č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez DPH.

36)  …     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 474 a 1460 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez DPH.

37)  …     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 92/18, 565/2, 565/3 a 565/5 v k.ú. Viteň ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 4500 Kč bez DPH.

38)  …     vyvěsit záměr koupě části p.p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře cca 15000 m2 s tím, že s majitelkou bude uzavřen písemný závazek úhrady nákladů města pro případ odstoupení od této předběžné dohody.

39)  …     vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 535 za část pozemkových parcel st. č. 12/1 a 4 v katastrálním území Viteň.

40)  …     v rámci konečného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc rodině zemřelého Václava Huspeky z Brtí“ poskytnout Jiřině Huspekové, dar (převod zůstatku z výtěžku sbírky) ve výši 35 205,31 Kč.

41)  …     poskytnout TJ Sokol Strážov účelovou dotaci na výměnu topení v objektu sokolovny ve výši 150 tisíc Kč.

42)  …     poskytnout TJ Sokol Strážov dar ve výši 400 tisíc Kč.

43)  …     poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 77440 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

Zastupitelstvo schválilo:

44)  …     zřízení práva provést stavbu „kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ na následujících cizích pozemkových parcelách: 1411/18, 1411/52, 1449/3, 1449/71, 1411/53, 141/2, 1411/51, 1411/40, st. 26/1, st. 542, 206, st. 248, st. 27, 205, st. 25/2, 142/2, st. 28 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

45)  …     rozpočtová opatření č. 2/2019 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024