Usnesení – 07.10.2021

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 07.10.2021 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

151)  …  o bezúplatném nabytí hospodářské stavby umístěné st.p.č. 33 v k.ú. Rovná od ing. Jaroslava Denka, do majetku města.

152)  …  směnit p.p.č. 138/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 138/2) o výměře 198 m2, p.p.č. 11/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 11) o výměře 1709 m2, p.p.č. 11/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 11) o výměře 122 m2, p.p.č. 342/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 342) o výměře 8 m2, p.p.č. 49/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 49) o výměře 22 m2, p.p.č. 146/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 146) o výměře 61 m2 a p.p.č. 147/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 147) o výměře 15 m2, které připadnou do vlastnictví města za p.p.č. 340/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 340) o výměře 122 m2 a p.p.č. 353 o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví Tomáše Fremutha, a za p.p.č. 138/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 138/1) o výměře 256 m2,  která připadne do vlastnictví Mgr. Mileny Šaškové, a za p.p.č. 151/1 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 151) o výměře 674 m2, která připadne do spoluvlastnictví Mgr. Mileny Šaškové (co do 7/10 ve vztahu k celku) a Tomáše Fremutha (co do 3/10 ve vztahu k celku)  a za p.p.č. 151/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 151) o výměře 36 m2, p.p.č. 145/1 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 145) o výměře 458 m2, p.p.č. 340/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 340) o výměře 69 m2, p.p.č. 341/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 341) o výměře 12 m2, p.p.č. 345/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 345) o výměře 265 m2, p.p.č. 350/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 350/1) o výměře 83 m2, p.p.č. 350/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 350/1) o výměře 32 m2, p.p.č. 350/5 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 350/1) o výměře 73 m2, p.p.č. 350/6 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 350/1) o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví MUDr. Lumíra Šaška, vše v k.ú. Mladotice u Čachrova. Vše bez dalšího finančního vyrovnání. Současně bude proveden výmaz věcného břemene vodovodního řadu z pozemkové parcely č. 138/2.

153)  …  směnit p.p.č. 677 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 68) o výměře 45 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. č. 678 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 605/2) o výměře 41 m2, která připadne do vlastnictví Anny Huspekové, vše v k.ú. Krotějov bez dalšího finančního vyrovnání.

154)  …  zveřejnit záměr směny části p.p.č. 1274/89 za část pozemkové parcely č. 1274/104 v k.ú. Strážov na Šumavě s Petrou Volmutovou.

155)  …  provést příplatek mimo základní kapitál do společnosti Strážovská čerpací stanice s.r.o. ve výši 500 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

156)  …  podmínky prodeje patnácti stavebních parcel nad cestou k Rovné (vybudovaných v rámci investiční akce TI pro RD – III. etapa) a rozhodlo zveřejnit záměr jejich prodeje.

157)  …  rozpočtová opatření č. 9/2021 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

158)  …  žádost o prodej st.p.č. 382 a 383 v k.ú. Strážov na Šumavě.

159)  …  žádost o prodej části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře cca 25 m2.

160)  …  žádost o prodej p.p.č. 43/8 a části p.p.č. 223/1 v k.ú. Lehom.

161)  …  žádost o prodej p.p.č. 484/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě.

162)  …  žádost o prodej části lesní p.p.č. 301/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova o výměře cca 100 m2.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022