Usnesení – 08.12.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 08.12.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

17)  …    vyvěsit záměr směny pozemkové parcely č. 87 za části pozemkových parcel č. 650, 648, 92, 90/6, 90/4, 90/5 a 86/1 v k.ú. Krotějov.

18)  …    vyvěsit záměr směny části lesní pozemkové parcely č. 301/1 za pozemkovou parcelu č. 173 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

19)  …    poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

20)  …    poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

21)  …    poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 85 491 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2023.

22)  …    uzavřít s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Strážov smlouvu o výpůjčce na nemovitý majetek v k.ú. Strážov na Šumavě (stavební parcelu č. 39, jejíž součástí je budova č.p. 92, pozemkovou parcelu č. 244, stavební parcelu č. 211, jejíž součástí je budova č.p. 107, část pozemkové parcely č. 109/4 a část stavební parcely č. 356, jejíž součástí je budova č.p. 280) a na 3 ks movitého majetku (univerzální kuchyňský robot Alba, elektrický varný kotel Alba a elektrickou sklopnou pánev Fagor).

Zastupitelstvo schválilo:

23)  …    jednací řád zastupitelstva města.

24)  …    že sjednaná předkupní práva vyplývající z kupních smluv na pozemkové parcely č. 1274/65, 1274/113, 1274/114, 1274/115, 1274/116, 1274/117, 1274/118, 1274/121, 1274/122, 1274/123, 1274/125, 1274/126, 1274/127, 1274/128, 1274/129, 1274/133 v k.ú. Strážov na Šumavě a na pozemkovou parcelu č. 7/1 v k.ú. Božtěšice na Šumavě neuplatní v případě realizace zástavního práva zřízeného ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího prokazatelně hypoteční úvěr k zajištění financování novostavby.

25)  …    žádost Jaroslava Bouberleho, o mimořádné projednání změny územního plánu v souvislosti se přeřazením p.p.č. 341/2 v k.ú. Strážov na Šumavě do kategorie plochy smíšené obytné – venkovské.

26)  …    obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

27)  …    pro rok 2023 pro Strážov výši vodného (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 35,11 Kč/m3 bez DPH) a výši stočného stočné (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 28,96 Kč/m3 bez DPH). Součástí kalkulace ceny vodného a stočného je dotace ceny ze strany města Strážov, které se tímto zavazuje uhradit společnosti ČEVAK a.s. dotaci k ceně, která je pro rok 2023 stanovena ve výši 345 500 Kč.

28)  …    pro rok 2023 výši vodného pro Zahorčice, Viteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici ve formě dvousložkové ceny s roční pevnou složkou 200 Kč bez DPH za odběrné místo a pohyblivou složkou 27,27 Kč/m3 bez DPH.

29)  …    obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

30)  …    vyrovnaný rozpočet města na rok 2023 s následujícími parametry: příjmy 39 525 410 Kč a výdaje 39 525 410 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek.

31)  …    střednědobý výhled hospodaření pro období 2023 – 2027 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

32)  …    rozpočtová opatření č. 12/2022 ve formě rozpočtových změn.

33)  …    aby pivní slavnosti byly pořádány v prostoru náměstí.

Zastupitelstvo zamítlo:

34)  …    žádost o prodej části pozemkové parcely č. 625/1 v k.ú. Brtí přímo sousedící s nemovitostí RD č.p. 23.

35)  …    žádost o prodej části pozemkových parcel č. 625/1 a 12/3 v k.ú. Brtí přímo sousedící s nemovitostí RD č.p. 6.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

36)  …    rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červenec 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 7. 2024
2. 7. 2024
3. 7. 2024
4. 7. 2024
5. 7. 2024
6. 7. 2024
7. 7. 2024
8. 7. 2024
9. 7. 2024
10. 7. 2024
11. 7. 2024
12. 7. 2024
13. 7. 2024
14. 7. 2024
15. 7. 2024
16. 7. 2024
17. 7. 2024
18. 7. 2024
19. 7. 2024
20. 7. 2024
21. 7. 2024
22. 7. 2024
23. 7. 2024
24. 7. 2024
25. 7. 2024
26. 7. 2024
27. 7. 2024
28. 7. 2024
29. 7. 2024
30. 7. 2024
31. 7. 2024
1. 8. 2024
2. 8. 2024
3. 8. 2024
4. 8. 2024