Usnesení – 01.09.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 01.09.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

224)  …  koupit p.p.č. 381/1 a 385/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě a p.p.č. 478/9 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 30100 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.

225)  …  prodat Marku Tolevskému a Ivaně Tolevské,  p.p.č. 7/2 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 1734 m2 za cenu 1 040 400 Kč. Další podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě, která je přílohou zápisu.

226)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí části st. p. č. 5/1 v k. ú. Lukavice u Strážova.

227)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č. 534 a části st. p. č. 6/1 za část st.p.č 5/1 v k.ú. Lukavice u Strážova.

228)  …  vyvěsit upravený záměr směny části p.p.č. 73/1 za část p.p.č 127/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

229)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě a části p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice Čachrova za část p.p.č. 83 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

230)  …  vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 128/3 v k.ú. Opálka.

Zastupitelstvo schválilo:

231)  …  Program regenerace městské památkové zóny Strážov pro roky 2022-2026.

232)  …  zařazení akcí do Programu regenerace městské památkové zóny Strážov pro rok 2023 v následujícím pořadí: 1) oprava pomníku padlých, 2) obecná škola – výměna oken.

233)  …  rozpočtová opatření č. 9/2022 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

234)  …  žádost Marie Fehérové, o mimořádné projednání změny územního plánu v souvislosti se zařazením p.p.č. 163/2 v k.ú. Opálka do kategorie plochy smíšené obytné – venkovské.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023