Usnesení – 01.09.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 01.09.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

224)  …  koupit p.p.č. 381/1 a 385/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě a p.p.č. 478/9 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 30100 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.

225)  …  prodat Marku Tolevskému a Ivaně Tolevské,  p.p.č. 7/2 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 1734 m2 za cenu 1 040 400 Kč. Další podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě, která je přílohou zápisu.

226)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí části st. p. č. 5/1 v k. ú. Lukavice u Strážova.

227)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č. 534 a části st. p. č. 6/1 za část st.p.č 5/1 v k.ú. Lukavice u Strážova.

228)  …  vyvěsit upravený záměr směny části p.p.č. 73/1 za část p.p.č 127/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

229)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě a části p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice Čachrova za část p.p.č. 83 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

230)  …  vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 128/3 v k.ú. Opálka.

Zastupitelstvo schválilo:

231)  …  Program regenerace městské památkové zóny Strážov pro roky 2022-2026.

232)  …  zařazení akcí do Programu regenerace městské památkové zóny Strážov pro rok 2023 v následujícím pořadí: 1) oprava pomníku padlých, 2) obecná škola – výměna oken.

233)  …  rozpočtová opatření č. 9/2022 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

234)  …  žádost Marie Fehérové, o mimořádné projednání změny územního plánu v souvislosti se zařazením p.p.č. 163/2 v k.ú. Opálka do kategorie plochy smíšené obytné – venkovské.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024