Usnesení – 10. 11. 2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 10. listopadu v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

100) … smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1411/20 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností GasNet, s.r.o. za účelem uložení plynárenského zařízení za cenu 100 Kč.

101) … postup rekonstrukce radnice s tím, že stavební a sádrokartonářské práce bude nadále provádět Miroslav Rutkovský z Klatov a instalatérské práce Miloslav Ingeduld ze Železné Rudy.

102) … provedení celkové rekonstrukce objektu pódia / venkovního posezení v areálu koupaliště.

103) … přijetí finanční dotace z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava ve výši 814 591,20 Kč v rámci opatření „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Vybavení spolkových kluboven SDH”.

104) … přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši cca 283 000 Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Oprava místních komunikací v Českých Hamrech a Horních Němčicích“.

105) … uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 677 za p.p.č. 678 v k.ú. Krotějov s Annou Huspekovou.

106) … uzavření směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Mladotice u Čachrova v souladu s usnesením zastupitelstva č. 152/2021 s Mgr. Milenou Šaškovou, Tomášem Fremuthem, MUDr. Lumírem Šaškem a zároveň uzavření dohody o předávání vody, která řeší úpravu vodních poměrů v okolí zdrojového prameniště pro veřejný vodovod ve Vitni.

107) … přijetí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 43 000 Kč v rámci dotačního titulu „VISK – Informační centra veřejných knihoven“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na Rozšíření technického vybavení v Místní knihovně ve Strážově.

108) … přijetí daru od Nadace Agrofert ve výši 45 000 Kč na nákup hasičského vybavení včetně uzavření darovací smlouvy.

Rada rozhodla:

109) … na základě doporučení občanské komise a vzhledem k dlouhodobě špatné epidemiologické situaci, že od 1.1.2022 nebude dar předáván jubilantům osobně, ale doručován do poštovní schránky. Z výše uvedeného důvodu bude k 31.12.2021 zároveň ukončena činnost občanské komise.

Rada zamítla:

110) … žádost Růženy Kalivodové, o zřízení vyhrazeného parkovacího místa před č.p. 120 ve Strážově.

Rada doporučuje:

111) … zastupitelstvu zrušit usnesení č. 151/2021 ze dne 07.10.2021 a zároveň souhlasí se skutečností, že město přijme od Ing. Jaroslava Denka, zplnomocnění k úplnému zastoupení ve věci vyřízení povolení k demolici zemědělské stavby na st. p. č. 33 v k. ú. Rovná a k provedení vlastní demolice včetně uložení odpadů vzniklých demolicí, přičemž náklady s tímto spojené ponese město.

         

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022