Usnesení – 11.08.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 11. srpna od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

108) … uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

Rada doporučuje:

109) … zastupitelstvu, aby v souvislosti s návrhem na směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice bylo kompletně vypořádáno skutečné užívání pozemků mezi č.p. 1 a č.p. 2.

110) … zastupitelstvu schválit Program regenerace městské památkové zóny Strážov.

111) … zastupitelstvu realizovat rozpočtové opatření, které povede k navýšení pravidelného měsíčního příspěvku pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

Rada schválila:

112) … podání žádostí o dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Zahorčice a přívěsných vozíků pro hašení pro JSDH Strážov a JSDH Viteň.

113) … objednání propagace u firmy CBS Nakladatelství s.r.o., se sídlem Vodní 1972, Zlín, v rámci vydání nové turistické mapy Klubu českých turistů pro oblast Železnorudska za cenu 29 790 Kč vč. DPH.

114) … objednání zpracování projektové dokumentace na nové značení cyklotras na Strážovsku u firmy PasProRea s.r.o., se sídlem Holkov 32, Velešín, za cenu 37 994 Kč vč. DPH.

115) … uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce muzejních předmětů s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. na krajky do zřizované expozice strážovského krajkářství.

116) … udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení o maximálně 8 dětí, přičemž limitní počet je 56.

117) … rozpočtová opatření č. 8/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada pověřila:

118) … starostu, aby hledal vhodné pozemky pro realizaci směny s Ing. Jitkou Švecovou a Marií Denkovou.

119) … starostu, aby v součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace zajistil podklady pro rozhodnutí ve věci žádosti Mgr. Václava Šilhavého a Františka Tomana na připojení nové lokality RD v Káclinku.

120) … starostu, aby zjistil skutečný stav mostku umístěného na pozemkové parcele č. 171/34 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023