Usnesení – 19.09.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo ve čtvrtek 19. září 2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

58)  …     o přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje.

59)  …     prodat společnosti ČEZ Distribuce a.s. st.p.č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) o výměře 8 m² za cenu 500 Kč/m².

60)  …     koupit od Václava Jandy, p.p.č. 346/38, 346/39 a 346/40 (kultura les) v k.ú. Rovná o celkové výměře 11116 m²  za celkovou cenu 71830 Kč.

61)  …     vyvěsit záměr přijetí daru st.p.č. 255 a části p.p.č. 1274/3 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě.

62)  …     vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1275 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Římskokatolické farnosti Nýrsko.

63)  …     poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních i evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, příprava realizace rekonstrukce radnice a spolupodílnictví na organizaci mnoha kulturních akcí.

Zastupitelstvo schválilo:

64)  …     rozpočtová opatření č. 6/2019 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

65)  …     zrušit usnesení rady č. 41/2019, kterým zamítla návrh ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov na zrušení bytu na II. stupni základní školy a využití těchto prostor pro šatny a žákovskou kuchyňku.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022