Usnesení – 19.09.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo ve čtvrtek 19. září 2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

58)  …     o přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje.

59)  …     prodat společnosti ČEZ Distribuce a.s. st.p.č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) o výměře 8 m² za cenu 500 Kč/m².

60)  …     koupit od Václava Jandy, p.p.č. 346/38, 346/39 a 346/40 (kultura les) v k.ú. Rovná o celkové výměře 11116 m²  za celkovou cenu 71830 Kč.

61)  …     vyvěsit záměr přijetí daru st.p.č. 255 a části p.p.č. 1274/3 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě.

62)  …     vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1275 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Římskokatolické farnosti Nýrsko.

63)  …     poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních i evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, příprava realizace rekonstrukce radnice a spolupodílnictví na organizaci mnoha kulturních akcí.

Zastupitelstvo schválilo:

64)  …     rozpočtová opatření č. 6/2019 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

65)  …     zrušit usnesení rady č. 41/2019, kterým zamítla návrh ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov na zrušení bytu na II. stupni základní školy a využití těchto prostor pro šatny a žákovskou kuchyňku.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021