Usnesení – 19.09.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo ve čtvrtek 19. září 2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

58)  …     o přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje.

59)  …     prodat společnosti ČEZ Distribuce a.s. st.p.č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) o výměře 8 m² za cenu 500 Kč/m².

60)  …     koupit od Václava Jandy, p.p.č. 346/38, 346/39 a 346/40 (kultura les) v k.ú. Rovná o celkové výměře 11116 m²  za celkovou cenu 71830 Kč.

61)  …     vyvěsit záměr přijetí daru st.p.č. 255 a části p.p.č. 1274/3 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě.

62)  …     vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1275 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Římskokatolické farnosti Nýrsko.

63)  …     poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních i evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, příprava realizace rekonstrukce radnice a spolupodílnictví na organizaci mnoha kulturních akcí.

Zastupitelstvo schválilo:

64)  …     rozpočtová opatření č. 6/2019 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

65)  …     zrušit usnesení rady č. 41/2019, kterým zamítla návrh ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov na zrušení bytu na II. stupni základní školy a využití těchto prostor pro šatny a žákovskou kuchyňku.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024