Usnesení – 19.09.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 19. září 2022 od 14.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

121) … uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1391/2 v k.ú. Strážov na Šumavě od Jaroslava Jandy a Zdeňky Sporyszové.

122) … uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 7/2 v k.ú. Božtěšice na Šumavě Marku Tolevskému a Ivaně Tolevské.

123) … uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 381/1 a 385/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě a p.p.č. 478/9 v k.ú. Strážov na Šumavě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.

124) … výsledek veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Strážov – Viteň – Dopravní automobil“ a rozhodla uzavřít kupní smlouvu s firmou HAGEMANN a.s. za cenu 2 141 000 Kč bez DPH.

125) … uzavření smlouvy o dílo s firmou RUTSTAV s.r.o., se sídlem Sobětice 44, na akci „Havarijní stav sociálního zázemí základní školy ve Strážově“ za cenu 2 798 651 Kč bez DPH.

126) … uzavření smlouvy o dílo s firmou LS stavby s.r.o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, na akci „Oprava opěrné zdi před bytovým domem č.p. 267/268 ve Strážově“ za cenu 718 876 Kč bez DPH.

127) … uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ s firmou DOPAS s.r.o., se sídlem Kubelíkova 42, Praha, jenž řeší prodloužení konečného termínu dokončení projektové dokumentace do 31.12.2022.

128) … uzavření dodatku k pracovní smlouvě se Zdeňkem Sýkorou, na jehož základě se pracovní poměr prodlužuje do 30. listopadu 2022.

129) … pravidla pro prodej zbytkového palivového dřeva z městských lesů.

130) … že budou všechny rozvaděče veřejného osvětlení osazeny časovými spínači, které zajistí vypnutí všech lamp veřejného osvětlení v době od 24.00 do 4.00 hod.

131) … v souvislosti s vybudováním pěti nových stavebních parcel v Káclinku závazek města uzavřít s investory smlouvu o budoucí smlouvě kupní na vodohospodářskou infrastrukturu umístěnou v místní komunikaci na Krotějov, přičemž cena pokryje materiálové náklady investice.

132) … poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

133) … uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu s firmou Energy For Future, a.s., jenž řeší v návaznosti na nové obchodní podmínky prodloužení smluvního vztahu do 31.12.2023.

134) … rozpočtová opatření č. 10/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

135) … zamítavé stanovisko Ministerstva kultury ČR na žádost města zrušení či prostorovou redukci Městské památkové zóny Strážov.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023