Usnesení – 20.09.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 20. září 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

102) … o rozšíření mateřské školy o třetí oddělení a v této souvislosti souhlasí se zvýšením kapacity tohoto zařízení na 80 dětí.

103) … provést v zimních měsících letošního roku rekonstrukci WC a sprch + dvou šaten pro účely výjezdové jednotky v hasičské zbrojnici ve Strážově.

104) … uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 462/1 a 1455/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 6800 Kč.

105) … uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním a vzdušným kabelovým vedením NN včetně rozpojovací skříně v plastovém pilíři na p.p.č. 360/1 a 1411/11 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada schválila:

106)… podání žádostí o dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na pořízení dopravního automobilu pro SDH Zahorčice a přívěsů pro hašení pro SDH Viteň a SDH Strážov.

107) … rozpočtová opatření č. 11/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

108)… výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za školní rok 2022/23.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024