Usnesení – 20.1.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

1…  vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

2)  …    poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 • Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Strážov,
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Strážov,
 • Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s.

3)  …   poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek 18 – Strážov.

4)  …  objednat odstranění zemědělské stavby na st. p.č. 33 v k.ú. Rovná u firmy Miroslava Rutkovského z Klatov.

Rada schválila:

5)  …   rozpis rozpočtu pro rok 2021 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

6)  …   uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/113 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 955 m2 za cenu 811 750 Kč vč. DPH s Ing. Filipem Jakubcem a Ing. Valentýnou Jakubcovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

7)  …   uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/114 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1049 m2 za cenu 891 650 Kč vč. DPH s Oldřichem Krýslem a Zdenkou Denkovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

 8)  …   uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/65 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře o výměře 1248 m2 za cenu 1 060 800 Kč vč. DPH s Jaromírem Pechem a Gabrielou Pechovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

9)  …   uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/115 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 881 m2 za cenu 748 850 Kč vč. DPH s manželi Iuriem a Jaroszlavou Borkovými, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

10)  … uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/115 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 822 m2 za cenu 698 700 Kč vč. DPH s Hanou Piwowarzikovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

11)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/118 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 791 m2 za cenu 672 350 Kč vč. DPH s Václavem Novým a Lenkou Novou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

12)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/122 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 811 m2 za cenu 689 350 Kč vč. DPH s Lukášem Mičánkem a Terezou Kvačkovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

13)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/123 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1044 m2 za cenu 887 400 Kč vč. DPH s Luďkem Souškem, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

14)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/124 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1153 m2 za cenu 980 050 Kč vč. DPH s Alešem Vackem, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

15)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč vč. DPH s Danielem Sládkem a Ivanou Kreibichovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

16)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/126 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1117 m2 za cenu 949 450 Kč vč. DPH s Haroldem Phelippeu a Michaelou Benešovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

17)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/128 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1105 m2 za cenu 939 250 Kč vč. DPH se Stanislavem Šimčákem a Zuzanou Šimčákovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

18)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/129 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1146 m2 za cenu 974 100 Kč vč. DPH s Petrem Kolorosem a Monikou Kolorosovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

19)  …  uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 1274/121, 1274/133, 1374/132 a 1274/120 o celkové výměře 701 m2, za p.p.č. 1274/130 o výměře 210 m2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě s tím, že město Petře Volmutové doplatí  73 650 Kč.

20)  …  uzavření plánovacích smluv se všemi vlastníky stavebních parcel nad cestou k Rovné vybudovaných v rámci III. etapy technické infrastruktury pro výstavbu RD.

21)  …  uzavření směnné smlouvy s Václavem Denkem, která řeší směnu p.p.č. 1274/90, 1532, a spoluzavlastnického podílu ½ z p.p.č. 1530 a 1531 za p.p.č. 460/1, 460/2, 462/4 a 472 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

22)  …  postup rekonstrukce radnice s tím, že stavební práce a obkladačské práce bude nadále provádět Miroslav Rutkovský z Klatov, instalatérské práce Miloslav Ingeduld ze Železné Rudy a vstupní vrata dodá Truhlářství – Jan Prexl z Píchu.

23)  …  podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje.

24)  …  uzavření smlouvy o obstarávání činností spojených s provozováním vodovodu a kanalizace s firmou ČEVAK a.s.

25)  …  uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2022 včetně příloh (ceny zhotovení díla a sortimentace dřeva) dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Tomáš Kalivoda, Miloslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Denis Martinov Dyankov, Ivan Marina a Pavel Šilhavý.

26)  …  průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2022 po místních komunikacích na trase: Viteň – Zahorčice – Opálka – Blata a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

27)  …  rozpočtová opatření č. 1/2022 ve formě rozpočtových změn.

28)  …  platový tarif ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s platnou legislativní úpravou.

Rada zamítla:

29)  … žádost Zuzany Potužníkové o finanční podporu formou sponzorství nezletilého syna Jana Potužníka, který se věnuje motosportu.

Rada doporučuje:

30)  … zastupitelstvu schválit směnu části st. p. č. 2 za část st. p. č. 9 v k.ú. Brtí.

Rada pověřila:

31)  … starostu požádat Krajský úřad, Českou školskou inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise. Obsazení komise z řad členů školské rady zajistí Jiří Toman a obsazení komise z řad pedagogických pracovníků zajistí Pavel Prošek.

32)  …  místostarostu, aby v součinnosti s Jiřím Tomanem a vedením SDH Viteň  vypracovali technické podmínky na nákup nového dopravního automobilu SDH Viteň.

33)  …  starostu, aby vlastníky sousedního pozemku Janou Citrákovou a Jiřím Souškem v souvislosti se zjištěním skutečných majetkových poměrů pod stavbou hasičské zbrojnice ve Vitni požádal o možnost odkupu dotčené části ve prospěch města.

Rada jmenovala:

34)  … do funkce vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, na dobu určitou do doby jmenování ředitele na základě výsledku konkursního řízení Pavla Proška.

Rada vzala na vědomí:

35)  … úmrtí ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace Mgr. Šárky Raškové, a skutečnost, že ředitelka školy jmenovala od 1.1.2022 statutárním zástupcem ředitele Pavla Proška.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023