Usnesení – 20.10.2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 20.10.2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

1)  …      Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání.

2)  …      Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

3)  …      Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

4)  …      Zastupitelstvo volí starostou Ing. Josefa Rouska.

5)  …      Zastupitelstvo volí místostarostou Miroslava Jiříka.

6)  …      Zastupitelstvo zřizuje radu města a stanovuje její počet členů na 5.

7)  …      Zastupitelstvo volí členy rady Pavla Proška, Josefa Tomana a Zdeňka Koláře.

8)  …      Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor (5 členů) a kontrolní výbor (5 členů).

9)  …      Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Petru Preslovou.

10)  …    Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Evu Tětkovou.

11) …     Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Václava Jandu, Vlastimila Fürbachera, Ladislava Kroupara a Danu Vítovcovou.

12)  …  Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Jiřího Tomana, Milana Denka, Jindřicha Kiesenbauera a Evu Ebenstreit.

13)  …  Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 848 Kč měsíčně, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva či komise rady, pokud je zároveň členem zastupitelstva, ve výši 1415 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 1697 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady ve výši 3395 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty ve výši 15275 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

14)  …  Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

15)  …    Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu SDH Viteň a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

16)  …  Zastupitelstvo pověřuje Ing. Josefa Rouska zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR, Regionálním rozvojovém sdružení Šumava, Euroregionu Šumava, Dobrovolném svazku obcí Úhlava, Ekoregionu Úhlava a Účelovém sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy a zároveň pověřuje Aleše Potužáka zastupováním města ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023