Usnesení – 20. 9. 2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 20. září 2021 v 17.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

87)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti se služebností cesty na p.p.č. 1403/2 v k.ú. Strážov na Šumavě a p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka se společností GasNet s.r.o. za jednorázovou úpolatu ve výši 1.437,48 Kč včetně DPH.

88)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s plynárenským zařízením na p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka se společností GasNet s.r.o. za jednorázovou úplatu ve výši 1.513,71 Kč včetně DPH.

Rada schválila:

89)  …  pronájem p.p.č. 254/4 a 309/19 v k.ú. Rovná od Alice Koryťákové, za roční nájemné 15 tisíc Kč.

90)  …  uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce České republiky, jehož účelem je prodloužení smlouvy do 31. prosince 2021.
A zároveň rada schválila uzavření dodatku k pracovní smlouvě s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací, na jejichž základě se pracovní poměr prodlužuje do 31. prosince 2021. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru.

91)  …  rozpočtová opatření č. 7/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada odmítla:

92)  …  nabídku Bc. Jana Vondrů, na prodej lesních pozemků v k.ú. Krotějov.

Rada nedoporučuje:

93)  …  zastupitelstvu schválit žádost Blanky Růžičkové, a Vojtěcha Pressla, o prodej pozemkové parcely č. 484/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě.

94)  …  zastupitelstvu schválit žádost Ing. Jana Pavláska, o prodej části lesní parcely č. 301/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova o výměře cca 100 m2.

Rada pověřila:

95)  …  starostu zajištěním variantního řešení provedení rekonstrukce místní komunikace nad č.p. 257 ve Strážově.

96)  …  starostu zajištěním alternativních nabídek na provádění pravidelné dezinfekce městských vodovodů.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022