Usnesení – 23.07.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 23. července 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

86)  … uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 209/2 a 209/4 za p.p.č. 47/29, 57/3 a 57/4 v k.ú. Lukavice u Strážova s Lukášem Jiříkem, bez dalšího finančního vyrovnání.

87)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 166 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry s Českou republikou (Státním statkem Jeneč, v likvidaci) za celkovou cenu 64410 Kč.

88)  …  uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 1418 za p.p.č. 623 k.ú. Strážov na Šumavě s Českou republikou (Státním pozemkovým úřadem) bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  …  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Josefem Breiem, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 3738 Kč.

90)  …  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Milanem a Darinou Urbanovými, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 2430 Kč.

91)  …  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Václavem a Marií Kubicovými, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 2880 Kč.

92)  …  uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet s.r.o.

93)  …  průjezd cyklistického závodu Král Šumavy 2020 po místních a účelových komunikacích v našem správním obvodu.

94)  …  realizaci akce „Revitalizace parčíku pod nákupním střediskem“ a objednání prací u firmy Šumavské zahrady s.r.o., se sídlem Janovice nad Úhlavou 407, za cenu cca 239 tisíc Kč.

95)  …  realizaci akce „Čištění rybníka na návsi v Brtí včetně obnovy vypouštění a úprava nátoku“ a objednání prací u firmy PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o., se sídlem Luby 175 za cenu cca 50 tisíc Kč.

96)  …  pronájem nebytových prostor o celkové ploše 13,87 m2 v čp. 216 ve Strážově Oblastní charitě Klatovy za symbolický nájem 1 Kč/ročně + náklady na energie na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

97)  …  rozpočtová opatření č. 6/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

98)  …  propachtovat část p.p.č. 1075 v k.ú. Strážov na Šumavě o rozloze cca 750 m2, Petru Muchkovi za cenu 206 Kč na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a ukončit nájemní smlouvu na stejný pozemek se Stanislavem Muchkou.

99)  …  pronajmout část p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o rozloze cca 25 m2 Janu Křížovi za cenu 25 Kč/ročně na dobu 10 let.

Rada zamítla:

100)  … žádost Jiřího Bílého, o pronájem pozemkové parcely č. 88 v k.ú. Krotějov (část Splž) za účelem zřízení výjezdu od nemovitosti č.p. 1, neboť na pozemek již existuje platná nájemní smlouva s jinou osobou.

101)  … žádost Zdeňky Preslové o zřízení přístupu k p.p.č. 1274/84 v k.ú. Strážov na Šumavě, neboť v bezprostřední blízkosti této parcely je v plánu realizace zainvestování stavebních parcel v souladu s platným územním plánem, nehodlá město na navrhovaných pozemcích zřizovat věcná břemena přístupu.

Rada pověřila:

102)  … starostu zjištěním ceny 3D vodorovného značení v souvislosti se žádostí o zpomalení dopravy na místní komunikaci v Opálce při vjezdu od Blat.

103)  … starostu, aby zjistil cenu projekčních prací na rozšíření kanalizace v okolí zdravotního střediska a při silnici do Vitně.

104)  … starostu, aby s vedením TJ SOKOL Strážov jednal ve věci možnosti kompenzace navrhovaného odvodnění objektu sokolovny závazkem budoucího daru pozemků při silnici pod sokolovnou pro účely zřízení dalších parkovacích míst.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024