Usnesení – 24.09.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 24.9.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

101)  …  vyvěsit upravený záměr směny p.p.č.  1264/2 a části p.p.č. 1274/85 za část p.p.č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě.

102)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č.  1390 za p.p.č. 504/7 v k.ú. Strážov na Šumavě.

103)  …  směnit p.p.č. 1274/90 a částí pozemkových parcel č. 1394, 1388 a 1389 o celkové výměře cca 6400 m2, které připadnou do vlastnictví města za p.p.č. 471, 470, 468, 467 a části p.p.č. 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 472, 460/1 a 460/2 o celkové výměře cca 32000 m2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě, které připadnou do vlastnictví Václava Denka, bez dalšího finančního vyrovnání.

104)  …  o bezúplatném nabytí nemovitostí v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Josefa Hladíka. Konkrétně se jedná o p.p.č. 73/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 73/1) o výměře 24 m2 a stavební parcelu č. 17 o výměře 14 m2 včetně její součásti, kterým je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (kaplička).

105)  …  o bezúplatném nabytí p.p.č. 336 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 330) o výměře 14 m2 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Petra Tomana.

106)  …  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 33 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

107)  …  změnu č. 1 územního plánu Strážov, která bude pořizována zkráceným způsobem dle §55a stavebního zákona. Jejím obsahem bude změna p.p.č. 951/3, 949/2 a 949/3 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu občanského vybavení, změna části p.p.č. část 100/2 v k.ú. Lukavice u Strážova na plochu výroby a skladování, změna p.p.č. 405/49 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu venkovskou smíšenou obytnou, změna p.p.č. 1279, 1278, 1416, 1274/85 a části 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu bydlení a změna části p.p.č. 1370/6 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu technické infrastruktury. Pořizovatelem změny bude Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování. Určeným zastupitelem města pro spolupráci s pořizovatelem pověřuje starostu. Úhrada nákladů na pořízení změny bude provedena v souladu se schválenými Pravidly pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn.

108)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Strážov.

109)  …  rozpočtová opatření č. 8/2020 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023