Usnesení – 24.09.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 24.9.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

101)  …  vyvěsit upravený záměr směny p.p.č.  1264/2 a části p.p.č. 1274/85 za část p.p.č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě.

102)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č.  1390 za p.p.č. 504/7 v k.ú. Strážov na Šumavě.

103)  …  směnit p.p.č. 1274/90 a částí pozemkových parcel č. 1394, 1388 a 1389 o celkové výměře cca 6400 m2, které připadnou do vlastnictví města za p.p.č. 471, 470, 468, 467 a části p.p.č. 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 472, 460/1 a 460/2 o celkové výměře cca 32000 m2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě, které připadnou do vlastnictví Václava Denka, bez dalšího finančního vyrovnání.

104)  …  o bezúplatném nabytí nemovitostí v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Josefa Hladíka. Konkrétně se jedná o p.p.č. 73/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 73/1) o výměře 24 m2 a stavební parcelu č. 17 o výměře 14 m2 včetně její součásti, kterým je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (kaplička).

105)  …  o bezúplatném nabytí p.p.č. 336 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 330) o výměře 14 m2 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Petra Tomana.

106)  …  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 33 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

107)  …  změnu č. 1 územního plánu Strážov, která bude pořizována zkráceným způsobem dle §55a stavebního zákona. Jejím obsahem bude změna p.p.č. 951/3, 949/2 a 949/3 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu občanského vybavení, změna části p.p.č. část 100/2 v k.ú. Lukavice u Strážova na plochu výroby a skladování, změna p.p.č. 405/49 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu venkovskou smíšenou obytnou, změna p.p.č. 1279, 1278, 1416, 1274/85 a části 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu bydlení a změna části p.p.č. 1370/6 v k.ú. Strážov na Šumavě na plochu technické infrastruktury. Pořizovatelem změny bude Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování. Určeným zastupitelem města pro spolupráci s pořizovatelem pověřuje starostu. Úhrada nákladů na pořízení změny bude provedena v souladu se schválenými Pravidly pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn.

108)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Strážov.

109)  …  rozpočtová opatření č. 8/2020 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021