Usnesení – 25.06.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 25.6.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

88)  …     směnit p.p.č. 209/2 a 209/4 o celkové výměře 1319 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 47/29 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 47/13) o výměře 47 m2, p.p.č. 57/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 881 m2  a p.p.č. 57/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví Lukáše Jiříka, vše v k.ú. Lukavice u Strážova bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  …     koupit od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci) p.p.č. 166 v k.ú. České Hamry o výměře 931 m2 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry o výměře 378 m2 za celkovou cenu 64410 Kč.

90)  …     vyvěsit záměr směny části p.p.č. 405/40 v k.ú. Strážov na Šumavě za p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka.

91)  …     vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/90 za p.p.č. 471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, část p.p.č. 472, část p. p.p.č. 460/1 a část p.p.č. 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

Zastupitelstvo schválilo:

92)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

93)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

94)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

95)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.

96)  …     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

97)  …     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2019, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2019 v částce 9 862 822,04 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2019.

98)  …     rozpočtová opatření č. 5/2020 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

99)  …     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2019.

100)  …  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2019.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023