Usnesení – 25.06.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 25.6.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

88)  …     směnit p.p.č. 209/2 a 209/4 o celkové výměře 1319 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 47/29 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 47/13) o výměře 47 m2, p.p.č. 57/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 881 m2  a p.p.č. 57/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví Lukáše Jiříka, vše v k.ú. Lukavice u Strážova bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  …     koupit od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci) p.p.č. 166 v k.ú. České Hamry o výměře 931 m2 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry o výměře 378 m2 za celkovou cenu 64410 Kč.

90)  …     vyvěsit záměr směny části p.p.č. 405/40 v k.ú. Strážov na Šumavě za p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka.

91)  …     vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/90 za p.p.č. 471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, část p.p.č. 472, část p. p.p.č. 460/1 a část p.p.č. 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

Zastupitelstvo schválilo:

92)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

93)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

94)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

95)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.

96)  …     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

97)  …     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2019, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2019 v částce 9 862 822,04 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2019.

98)  …     rozpočtová opatření č. 5/2020 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

99)  …     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2019.

100)  …  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2019.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021