Usnesení – 25.06.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 25.6.2020 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

88)  …     směnit p.p.č. 209/2 a 209/4 o celkové výměře 1319 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 47/29 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 47/13) o výměře 47 m2, p.p.č. 57/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 881 m2  a p.p.č. 57/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 57) o výměře 27 m2, které připadnou do vlastnictví Lukáše Jiříka, vše v k.ú. Lukavice u Strážova bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  …     koupit od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci) p.p.č. 166 v k.ú. České Hamry o výměře 931 m2 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry o výměře 378 m2 za celkovou cenu 64410 Kč.

90)  …     vyvěsit záměr směny části p.p.č. 405/40 v k.ú. Strážov na Šumavě za p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka.

91)  …     vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/90 za p.p.č. 471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, část p.p.č. 472, část p. p.p.č. 460/1 a část p.p.č. 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

Zastupitelstvo schválilo:

92)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

93)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

94)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

95)  …     obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.

96)  …     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

97)  …     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2019, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2019 v částce 9 862 822,04 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2019.

98)  …     rozpočtová opatření č. 5/2020 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

99)  …     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2019.

100)  …  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2019.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024