Usnesení – 25. 11. 2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 25. listopadu v 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

112) … výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Oprava místních komunikací v Českých Hamrech a Horních Němčicích – dotovaná část akce“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo smlouvu s firmou Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190/I, Klatovy, za cenu 1 143 691,58 Kč vč. DPH.

113) … výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Oprava místních komunikací v Českých Hamrech a Horních Němčicích – nedotovaná část akce“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo smlouvu s firmou Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190/I, Klatovy, za cenu 485 437,48 Kč vč. DPH.

114) … rozpočtová opatření č. 10/2021 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červenec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 6. 2022
28. 6. 2022
29. 6. 2022
30. 6. 2022
1. 7. 2022
2. 7. 2022
3. 7. 2022
4. 7. 2022
5. 7. 2022
6. 7. 2022
7. 7. 2022
8. 7. 2022
9. 7. 2022
10. 7. 2022
11. 7. 2022
12. 7. 2022
13. 7. 2022
14. 7. 2022
15. 7. 2022
16. 7. 2022
17. 7. 2022
18. 7. 2022
19. 7. 2022
20. 7. 2022
21. 7. 2022
22. 7. 2022
23. 7. 2022
24. 7. 2022
25. 7. 2022
26. 7. 2022
27. 7. 2022
28. 7. 2022
29. 7. 2022
30. 7. 2022
31. 7. 2022