Usnesení – 28.02.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 28. února 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

24)  …  poskytnout Klubu českých turistů, oblast Plzeňského kraje, se sídlem Veleslavínova 30, Plzeň, dar ve výši 3000 Kč na obnovu a údržbu značených turistických tras ve správním obvodu našeho města.

Rada schválila:

25)  …  uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na jedno pracovní místo v období od 03.04.2023 do 31.10.2023.

26… uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou, (pracovní smlouva od 03.04.2023 do 31.10.2023 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

27)  …  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se zemním komunikačního vedení na p.p.č. 1274/104, 1278, 1390, 1418, 1417/2 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností CETIN a.s za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč + DPH.

28) …    rozpočtová opatření č. 2/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

29) …   žádost Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Praha, o finanční příspěvek na provoz zařízení Klokánku v Janovicích nad Úhlavou.

Rada doporučuje:

30)  …  zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016.

31)  …  zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 605/2 za části pozemkových parcel č. 483 a 611/2 v k.ú. Krotějov s Markem Jandou.

32)  …  zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 122 za část pozemkové parcely č. 626/1 v k.ú. Krotějov s Jiřím Bílým.

33)  …  zastupitelstvu schválit prodej ½ spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 7/4 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře cca 30 m2 manželům Tolevským.

Rada pověřila:

34)  …  starostu, aby v součinnosti s lesním správcem dále jednal o koupi lesů v katastrálním území Brtí (Holarovi) a Rovná (Janda).

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023