Usnesení – 28. 06. 2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 28. června 2022 od 15.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

100) … uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny s firmou ČEZ ESCO a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha, na všechna odběrná místa s fixací ceny do 31.12.2025.

101) … přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 20 000 Kč v rámci dotačního programu „Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup knihovního fondu pro knihovnu ve Strážově.

102) … přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2022“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na příspěvek na nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO Viteň.

103) … přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 49 320 Kč v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2022“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Strážov.

104) … přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 49 320 Kč v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2022“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDHO Zahorčice.

105) … přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2022“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na Havarijní stav sociálního zázemí základní školy ve Strážově.

106) … výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Pořízení přívěsu a přenosné zásahové stříkačky pro SDH Zahorčice“ a rozhodla uzavřít kupní smlouvu s firmou THT Polička s.r.o. za cenu 960 619 Kč vč. DPH.

107) … rozpočtová opatření č. 7/2022 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023