Usnesení – 29. 10. 2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pátek 29. října v 17.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

98)  …  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou LS stavby s.r.o. Nýrsko na akci „Město Strážov – TI pro RD – místní komunikace“, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 15.11.2021.

99)  …  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou LS stavby s.r.o. Nýrsko na akci „Město Strážov – rozšíření STL plynovodu“, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 15.11.2021 a zvýšení ceny díla o 189 215 Kč.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022