Usnesení – 29.04.2021

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 29.04.2021 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 107) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

125)  …  koupit od Martiny Květonové, p.p.č. 305 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 305) o výměře 260 m2 a p.p.č. 310 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 309, 310, 311, 312 a 313) o výměře 468 m2 vše v k.ú. Viteň za cenu 30 Kč/m2.

126)  …  koupit od Martiny Květonové, p.p.č. 309 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 309, 310, 311, 312, 313 a 314) o výměře 9569 m², p.p.č. 306 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 305 a 306) o výměře 15862 m², pozemkovou parcelu č. 323/2 o výměře 10098 m² a pozemkovou parcelu č. 315 o výměře 4489 m²vše v k.ú. Viteň za cenu 30 Kč/m².

127)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 521/1, 521/2 a 520/1 v katastrálním území Zahorčice na Šumavě od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

128)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/111 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3) o výměře 2 m2, p.p.č. 1274/110 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3 a ze st.p.č. 255) o výměře 247 m2 za p.p.č. 1417/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1417/1) o výměře 3 m2 vše v katastrálním území Strážov na Šumavě bez dalšího finančního vyrovnání.

129)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1529 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 243) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 25 m2.

130)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1528 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 114/1) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 7 m2.

131)  …  vyvěsit záměr směny lesní p.p.č. 321 o výměře 1457 m2 za část lesní p.p.č. 407 o výměře cca 1200 m2 vše v katastrálním území Brtí bez dalšího finančního vyrovnání.

132)  …  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 35 tisíc Kč.

133)  …  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 78100 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021.

Zastupitelstvo schválilo:

134)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.

135)  …  rozpočtová opatření č. 4/2021 ve formě rozpočtových změn.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021