Usnesení – 3.11.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

136) … jednací řád rady města.

137) … že k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu §11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjemní a o změně některých souvisejících zákonů, budou oprávněni starosta Ing. Josef Rousek, místostarosta Miroslav Jiřík a člen zastupitelstva Pavel Prošek. Současně ve smyslu § 108, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech mohou Ing. Josef Rousek, Miroslav Jiřík a Pavel Prošek užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Pro sňateční obřad se stanovuje obřadní síň v přízemí MěÚ Strážov a doba sňatečních obřadů každá sobota od 10 do 14 hod.

Rada doporučuje:

138) … zastupitelstvu schválit jednací řád zastupitelstva města.

Rada jmenovala:

139) … komisi pro dotační Program regenerace městských památkových zón ve složení: Ing. Josef Rousek, Miroslav Jiřík, Pavel Prošek, Josef Toman a Zdeněk Kolář.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023