Usnesení – 03.03.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 03.03.2022 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

196)  …  zrušit usnesení č. 169 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Janě a Josefu Masopustovým, p.p.č. 1274/117 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1274/65) o výměře 1119 m2 za cenu 951 150 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitelů p.p.č. 1274/122 a 1274/123.

197)  …  zrušit usnesení č. 176 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat Danielu Sládkovi a Ivaně Kreibichové, p.p.č. 1274/127 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1360 m2 za cenu 1 156 000 Kč.

198)  …  zrušit usnesení č. 174 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Petře a Petrovi Preslovým, p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč.

199)  …  směnit v k.ú. Strážov na Šumavě p.p.č. č. 1274/106 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/85) o výměře 1373 m2 za p.p.č. 1005/11 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1005/1) o výměře 298 m2 a p.p.č. 911 o výměře 1088 m2 s Václavem Benešem, bez dalšího finančního vyrovnání.

200)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 83 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

201)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1391/2 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze p.p.č. 1391) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 53 m2.

202)  …  vyvěsit záměr směny části st.p.č. 2 za část st.p.č. 9 v k.ú. Brtí.

203)  …  vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 604/1 v k.ú. Krotějov na Šumavě.

204)  …  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 78320 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022.

205)  …  poskytnout dar pro Římskokatolickou farnost Nýrsko ve výši 560 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

206)  …  žádost Luďka Souška, o prodloužení splatnosti kupní ceny prodávaného pozemku (usnesení č. 172/2021) tak, že 450 000 Kč by uhradil do 30ti dnů od podpisu smlouvy a zbytek kupní ceny, tj. 437 400 Kč by uhradil do 31.12.2022.

207)  …  postup přípravy změny č. 2 územního plánu s preferovanými dílčími záměry č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 s tím, že pověřilo radu přípravou podkladů pro realizaci této změny.

208)  …  rozpočtová opatření č. 2/2022 ve formě rozpočtových změn.

209)  …  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Zastupitelstvo zamítlo:

210)  …  v rámci přípravy změny územního plánu č. 2 dílčí záměry č. 2 a 8.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022