Usnesení – 03.03.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 03.03.2022 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

196)  …  zrušit usnesení č. 169 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Janě a Josefu Masopustovým, p.p.č. 1274/117 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1274/65) o výměře 1119 m2 za cenu 951 150 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitelů p.p.č. 1274/122 a 1274/123.

197)  …  zrušit usnesení č. 176 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat Danielu Sládkovi a Ivaně Kreibichové, p.p.č. 1274/127 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1360 m2 za cenu 1 156 000 Kč.

198)  …  zrušit usnesení č. 174 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Petře a Petrovi Preslovým, p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč.

199)  …  směnit v k.ú. Strážov na Šumavě p.p.č. č. 1274/106 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/85) o výměře 1373 m2 za p.p.č. 1005/11 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1005/1) o výměře 298 m2 a p.p.č. 911 o výměře 1088 m2 s Václavem Benešem, bez dalšího finančního vyrovnání.

200)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 83 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

201)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1391/2 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze p.p.č. 1391) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 53 m2.

202)  …  vyvěsit záměr směny části st.p.č. 2 za část st.p.č. 9 v k.ú. Brtí.

203)  …  vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 604/1 v k.ú. Krotějov na Šumavě.

204)  …  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 78320 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022.

205)  …  poskytnout dar pro Římskokatolickou farnost Nýrsko ve výši 560 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

206)  …  žádost Luďka Souška, o prodloužení splatnosti kupní ceny prodávaného pozemku (usnesení č. 172/2021) tak, že 450 000 Kč by uhradil do 30ti dnů od podpisu smlouvy a zbytek kupní ceny, tj. 437 400 Kč by uhradil do 31.12.2022.

207)  …  postup přípravy změny č. 2 územního plánu s preferovanými dílčími záměry č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 s tím, že pověřilo radu přípravou podkladů pro realizaci této změny.

208)  …  rozpočtová opatření č. 2/2022 ve formě rozpočtových změn.

209)  …  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Zastupitelstvo zamítlo:

210)  …  v rámci přípravy změny územního plánu č. 2 dílčí záměry č. 2 a 8.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023