Usnesení – 03.03.2022

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 03.03.2022 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

196)  …  zrušit usnesení č. 169 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Janě a Josefu Masopustovým, p.p.č. 1274/117 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1274/65) o výměře 1119 m2 za cenu 951 150 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitelů p.p.č. 1274/122 a 1274/123.

197)  …  zrušit usnesení č. 176 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat Danielu Sládkovi a Ivaně Kreibichové, p.p.č. 1274/127 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1360 m2 za cenu 1 156 000 Kč.

198)  …  zrušit usnesení č. 174 ze dne 9. 12. 2021 a zároveň rozhodlo prodat manželům Petře a Petrovi Preslovým, p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč.

199)  …  směnit v k.ú. Strážov na Šumavě p.p.č. č. 1274/106 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/85) o výměře 1373 m2 za p.p.č. 1005/11 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1005/1) o výměře 298 m2 a p.p.č. 911 o výměře 1088 m2 s Václavem Benešem, bez dalšího finančního vyrovnání.

200)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 83 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

201)  …  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1391/2 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze p.p.č. 1391) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 53 m2.

202)  …  vyvěsit záměr směny části st.p.č. 2 za část st.p.č. 9 v k.ú. Brtí.

203)  …  vyvěsit záměr nabytí p.p.č. 604/1 v k.ú. Krotějov na Šumavě.

204)  …  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 78320 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022.

205)  …  poskytnout dar pro Římskokatolickou farnost Nýrsko ve výši 560 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

206)  …  žádost Luďka Souška, o prodloužení splatnosti kupní ceny prodávaného pozemku (usnesení č. 172/2021) tak, že 450 000 Kč by uhradil do 30ti dnů od podpisu smlouvy a zbytek kupní ceny, tj. 437 400 Kč by uhradil do 31.12.2022.

207)  …  postup přípravy změny č. 2 územního plánu s preferovanými dílčími záměry č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 s tím, že pověřilo radu přípravou podkladů pro realizaci této změny.

208)  …  rozpočtová opatření č. 2/2022 ve formě rozpočtových změn.

209)  …  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031.

Zastupitelstvo zamítlo:

210)  …  v rámci přípravy změny územního plánu č. 2 dílčí záměry č. 2 a 8.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024