Usnesení – 30.08.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 30. srpna 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

98) …  pozvat zástupce SDH Strážov k diskuzi nad navrženými variantami dispozičního řešení na rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice ve Strážově.

99) …  vyřadit knihy z místní knihovny v souladu s předloženým odpisovým plánem místní knihovny, který je přílohou zápisu.

Rada schválila:

100)… pronájem části p.p.č. 8 v k.ú. Božtěšice na Šumavě o výměře cca 100 m2 Ing. Jaroslavu Tomáškovi, Ph.D., za cenu 100 Kč ročně.

101) … udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení o maximálně 8 dětí, přičemž limitní počet je 56).

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Duben 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 4. 2024
2. 4. 2024
3. 4. 2024
4. 4. 2024
5. 4. 2024
6. 4. 2024
7. 4. 2024
8. 4. 2024
9. 4. 2024
10. 4. 2024
11. 4. 2024
12. 4. 2024
13. 4. 2024
14. 4. 2024
15. 4. 2024
16. 4. 2024
17. 4. 2024
18. 4. 2024
19. 4. 2024
20. 4. 2024
21. 4. 2024
22. 4. 2024
23. 4. 2024
24. 4. 2024
25. 4. 2024
26. 4. 2024
27. 4. 2024
28. 4. 2024
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024