Usnesení – 30.11.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 30.11.2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

69)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 1411/27 za část st. parcely č. 193 v k.ú. Strážov na Šumavě.

70)  …  vyvěsit záměr prodeje pozemkové parcely č. 7/3 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) v k.ú. Božtěšice na Šumavě.

71)  …  poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

72)  …  poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

73)  …  uzavřít s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Strážov dodatek ke smlouvě o výpůjčce, který rozšíří předmět výpůjčky o nový pavilón s jedním oddělením mateřské školy.

Zastupitelstvo schválilo:

74)  …  prodej stavební parcely č. 496/2 o výměře 180 m² včetně její součásti – bytového domu č.p. 331, stavební parcely č. 496/1 o výměře 180 m² včetně její součásti – bytového domu č.p. 332 a pozemkové parcely č.1399/3 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1399/2 a 1399/3) o výměře 493 m² vše za cenu 6 876 677 Kč.

75)  …  koupi pozemkové parcely č. 149/3 o výměře 540 m², pozemkové parcely č. 271/2 o výměře 261 m², pozemkové parcely č. 281 o výměře 3363 m² a pozemkové parcely č. 604 o výměře 1654 m² vše v k.ú. Brtí za cenu 169 090 Kč od Tomáše, Lenky a Vlasty Holarových.

76)  …  pro rok 2024 pro Strážov výši vodného (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 36,37 Kč/m3 bez DPH) a výši stočného stočné (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 30,46 Kč/m3 bez DPH). Součástí kalkulace ceny vodného a stočného je dotace ceny ze strany města Strážov, které se tímto zavazuje uhradit společnosti ČEVAK a.s. dotaci k ceně, která je pro rok 2023 stanovena ve výši 172 020 Kč.

77)  …  pro rok 2024 výši vodného pro Zahorčice, Víteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici ve formě dvousložkové ceny s roční pevnou složkou 200 Kč bez DPH za odběrné místo a pohyblivou složkou 26,78 Kč/m3 bez DPH.

78)  …  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

79)  …  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.

80)  …  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

81)  …  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

82)  …  vyrovnaný rozpočet města na rok 2024 s následujícími parametry: příjmy 46 450 920 Kč a výdaje 46 450 920 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek.

83)  …  střednědobý výhled hospodaření pro období 2024 – 2028 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

84)  …  rozpočtová opatření č. 13/2023 ve formě rozpočtových změn.

85)  …  dle § 84 odst. 2., písm. e) a písm. p) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zrušení Dobrovolného svazku obcí „Úhlava“ s likvidací, IČO 68818980, se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024