Usnesení – 30.12.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pátek 30. prosince 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

176) … uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení se společností ČEZ Distribuce a.s. Konkrétně se jedná o prodloužení termínu pro připojení budoucí čerpací stanice na kanalizaci do 31.12.2025.

177) … zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes část pozemkové parcely č. 7/1 ve prospěch majitelů sousedního pozemku parcelní č. 7/2 vše v k.ú. Božtěšice na Šumavě za jednorázovou úplatu 100 Kč.

178) … rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

179) … snížení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov o 183 555 Kč.

180) … pronájem nebytových prostor o výměře 17,68 m2 v bývalém zdravotním středisku ve Strážově Stanislavu Kopeckém, za cenu 280 Kč/měsíc + spotřebované energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

181) … rozpočtová opatření č. 13/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

182) … výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace za rok 2021/2022.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023