Usnesení – 31.08.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 31.08.2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

61)  …  směnit p.p.č. 1274/111 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3) o výměře 2 m2, p.p.č. 1274/138 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3) o výměře 32 m2 a p.p.č. 1534 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 255) o výměře 215 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 1417/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1417/1) o výměře 3 m2, která připadne do vlastnictví TJ Sokol Strážov, vše v k.ú. Strážov na Šumavě bez dalšího finančního vyrovnání.

62)  …  vyvěsit záměr prodeje bytového domu č.p. 331/332 ve Strážově včetně souvisejících pozemků (st. p. č. 496/1, st. p. č. 496/2, části p. p. č. 1399/2 a části p. p. č. 1399/3 vše v k.ú. Strážov na Šumavě).

63)  …  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 167/1 za části pozemkových parcel č. 310/1, 310/2 a 311 v k.ú. Zahorčice na Šumavě.

64)  …  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 55 tisíc Kč s tím, že se družstvo zaváže prodejnu provozovat minimálně jeden rok od podpisu smlouvy o poskytnutí veřejnoprávní podpory.

Zastupitelstvo schválilo:

65)  …  uzavření dohod o zrušení zástavního práva, sjednaného k zajištění pohledávek a povinností nabyvatelů pozemků na výstavbu rodinných domů původních p.č. 1274/65, 1274/113, 1274/114, 1274/115, 1274/116, 1274/117, 1274/118, 1274/121, 1274/122, 1274/123, 1274/124, 1274/125, 1274/126, 1274/127, 1274/128, 1274/129, 1274/133 v k.ú. Strážov na Šumavě a na pozemkovou parcelu č. 7/1 v k.ú. Božtěšice na Šumavě, a to bez náhrady.

66)  …  rozpočtová opatření č. 10/2023 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

67)  …  návrh na koupi bytového domu č.p. 257 ve Strážově včetně souvisejících pozemků a staveb garáží (st. p. č, 327, st. p. č. 453, st. p. č. 454, st. p. č. 455, st. p. č. 456, p. p. č. 1399/8 a p. p. č. 1401/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě).

Zastupitelstvo bere na vědomí:

68)  …  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2022.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023