Usnesení – 31.1.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 31.1.2022 od 19.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada jmenovala:

36)  …  konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov ve složení: Ing. Josef Rousek (člen určený zřizovatelem – předseda), Pavel Prošek (člen určený zřizovatelem), Mgr. Veronika Šimonová (člen určený ředitelem krajského úřadu), Mgr. Vítězslav Šklebený (odborník v oblasti organizace a řízení ve školství jmenovaný Českou školní inspekcí), PhDr. Irena Příkazská (odbornice v oblasti psychologie jmenovaná Českou školní inspekcí), Mgr. Hana Kalivodová (pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace), Mgr. Miroslava Vlčková (školní inspektor České školní inspekce), Markéta Fürbacherová (člen školské rady). Rada zároveň pověřuje paní Moniku Mayerovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023