Usnesení – 31.10.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 31. října 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

109) … ukončit nájemní smlouvu na byt č. 3 a garáž č. 4 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Lenkou Preslovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Dominikem Vondřičkou a Terezou Souškovou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

Rada schválila:

110)… uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava místní komunikace Krotějov“ s firmou Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy, který řeší prodloužení termínu dokončení do 15.05.2024.

111) … uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny se společností ČEZ ESCO a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4 – Michle, který řeší snížení ceny za dodávku elektřiny na 5 000 Kč/MWh bez DPH s účinností od 01.01.2024.

112) … uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě se Zdeňkem Sýkorou, který řeší prodloužení pracovního poměru do 30.11.2023.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024