Usnesení – 05.01.2023

ze schůze Rady města Strážova, která se konala ve čtvrtek 05. ledna 2023 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

1)  …   poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 • Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Strážov,
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Strážov
 • Myslivecký spolek Strážov na Šumavě,z.s.

2)  …    poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek 18 – Strážov.

Rada schválila:

3…   rozpočtová opatření č. 1/2023 ve formě rozpočtových změn.

4)  …    rozpis rozpočtu pro rok 2023 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

5) …     uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ s firmou DOPAS s.r.o., se sídlem Kubelíkova 42, Praha, přičemž podíl města na celkových nákladech je 100 260 Kč bez DPH.

6)  …  uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2023 s Lukášem Kalivodou, za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

7)  …    podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje.

8)  …    uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2023 včetně příloh (ceny zhotovení díla a sortimentace dřeva) dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Tomáš Kalivoda, Miloslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Denis Martinov Dyankov, Ivan Marina, Ondřej Rubáš a Pavel Šilhavý.

9)  …    průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2023 po místních komunikacích na trase: Viteň – Zahorčice (mimo osadu) – Opálka – Blata a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

Rada zamítla:

10) …   žádost TAJV, z.s. se sídlem Sportovní 158, Poděbrady, o finanční podporu sportovního dne mládeže.

Rada doporučuje:

11)  …  zastupitelstvu upravit zřizovací listinu Místní knihovny ve Strážově z důvodu změny jejího sídla.

Rada pověřila:

 12)  … starostu, aby v rámci příští schůze rady bylo uskutečněno místní šetření ve věci žádostí o směny pozemků.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023