Usnesení – 9.8.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 9. srpna v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

84)  …  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Město Strážov – rozšíření STL plynovodu“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou LS stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 1 541 931 Kč bez DPH.

85)  …  rozpočtová opatření č. 7/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada pověřila:

86)  …  místostarostu / starostu zastupováním města na valných hromadách honebních společenstev, v jejichž obvodu má město své pozemky. Rada doporučuje zachovat vždy stávající nájemce, tj. spolky složené z místních členů, zachovat stávající hranice honiteb a při projednávání dalších podmínek nájmu podporovat většinový názor vlastníků pozemků.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022