Usnesení – 05. 11. 2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

122)… uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti spočívající v právu věcném trpět na celém pozemku p.č. 133/8 v k.ú. Zahorčice na Šumavě chůzi a jízdu, včetně jízdy zemědělské techniky, ve prospěch vlastníka pozemkové parcely č. 135.

123)… uzavření nájemní smlouvy na p.p.č. 482/1 v k.ú. Krotějov o rozloze 806 m2 s PhDr. Ivou Harrisovou za cenu 806 Kč ročně.

124)… uzavření darovací smlouvy na nemovitosti v k.ú. Horní Němčice u Čachrova od Josefa Hladíka (p.p.č. 73/3 o výměře 24 m2 a st.p.č. 17 o výměře 14 m2 včetně její součásti, kterým je budova bez čísla popisného nebo evidenčního – kaplička) a od Petra Tomana (p.p.č. 336 o výměře 14 m2).

125)… uzavření servisní smlouvy na výtah v objektu radnice se společností Výtahy VOTO s.r.o. se sídlem Jateční 2691/10, Plzeň dle podmínek uvedených ve smlouvě, která je součástí zápisu.

126)… podání žádostí o dotace od Ministerstva vnitra ČR na nový dopravní automobil kromě SDH Viteň také pro SDH Zahorčice a SDH Opálka.

127)… rozpočtová opatření č. 9/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

128)…  žádost Lukáše Beneše o finanční podporu pivních slavností v roce 2021 s tím, že podpora města bude ve formě pomoci a součinnosti při pořádání této akce.

Rada doporučuje:

129) … zastupitelstvu schválit směnu pozemků s Václavem Benešem v souladu s usnesením č. 101 ze dne 24. 9. 2020 a dále výměry směňovaných pozemků neupravovat.

130) … zastupitelstvu zamítnout návrh Ladislava a Radky Chalušových o směnu p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka za p.p.č. 80 v k.ú. Viteň a zároveň pověřila starostu prověřením dalších pozemků manželů Chalušových, které by případně přicházely v úvahu pro směnu.

131) … zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 605/2 za část st. parcely č. 68 v k.ú. Krotějov s Annou Huspekovou.

Rada pověřila:

132) … starostu, aby s majitelkou projednal bližší podmínky pronájmu a předkupního práva pozemku u Rovné pro využití skládkování bioodpadu.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Březen 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 3. 2021 2. 3. 2021 3. 3. 2021 4. 3. 2021 5. 3. 2021 6. 3. 2021 7. 3. 2021
8. 3. 2021 9. 3. 2021 10. 3. 2021 11. 3. 2021 12. 3. 2021 13. 3. 2021 14. 3. 2021
15. 3. 2021 16. 3. 2021 17. 3. 2021 18. 3. 2021 19. 3. 2021 20. 3. 2021 21. 3. 2021
22. 3. 2021 23. 3. 2021 24. 3. 2021 25. 3. 2021 26. 3. 2021 27. 3. 2021 28. 3. 2021
29. 3. 2021 30. 3. 2021 31. 3. 2021 1. 4. 2021 2. 4. 2021 3. 4. 2021 4. 4. 2021