Viteň

Území v příhodné poloze na dně hluboké horské kotliny bylo osídleno na Strážovsku jako jedno z prvních již brzy po roce 1200. Nejdříve zde stávala pouze vladycká tvrz se dvorem. Její jméno je však původu záhadného a ne zcela jasného. V polovině 13. století byla zřízena „Světelská obchodní stezka“, která vedla z Bavorska přes Pancíř a Prenet ke Klatovům. Jedna z větví této obchodní stezky údajně z Prenetu sestupovala přes Víteň do Strážova. Zdejší tvrz měnila často své majitele. Později bývala ve společném vlastnictví se dvorem ve Strážově. V letech 1400 – 1404 byl vlastníkem víteňské tvrze Jan z Krásného Dvora. V letech 1407 – 1409 ji držel Jan z Rabí a ze Švihova. Od něj pak koupil “zboží víteňské“ Racek z Bradáčova za 100 hřiven stříbra.

O rok později se uvádí jako držitel Vítně a části Strážova Jan Valkoun z Adlaru a bratranec jeho Vilém. Jan Valkoun byl horlivý husita a nadšený účastník husitských bojů. Dne 10. listopadu 1419 se konalo v Praze celonárodní shromáždění husitů. Mezi poutníky z Klatovska byl i pán z Vítně šlechtic Jan Valkoun z Adlaru. O velikém jeho vlivu a vážnosti svědčí, že při smíření Starého a Nového Města pražského zvolen byl za jednoho z vyjednavačů. Zemřel roku 1437 v husitské pevnosti – městě Táboře.

Další osudy víteňské tvrze nejsou známy. Zbořena byla ještě před koncem 15. století. Roku 1540 se již uvádí v majetku opáleckých pánů “tvrz pustá Víteň a při ní dvůr poplužní”. Víteňský poplužní dvůr pak příslušel k opáleckému panství přes 260 let. V roce 1800 jej totiž poslední majitel, Karel Josef kníže z Palmů, prodal. Strážovský kronikář Rudolf Křížek uvádí, že v období první republiky vymizela z paměti místních obyvatel nejen poloha tvrze, ale nevědělo se nic ani o její existenci. Rudolf Křížek za pomoci vykopávek ve stodole čp. 7 zjistil, že stará víteňská tvrz stávala v jihozápadní časti osady, a to v místech, kde dnes stojí čísla popisná 7, 18, 19 a 28.

Vraťme se však k prodeji a parcelaci víteňského dvora na přelomu 18. a 19. století. V té době se přestaly totiž panské dvory vyplácet. Až do té doby byl největším příjmem všech těchto dvorů chov ovcí. Smrtelnou ránu chovu ovcí v Čechách tehdy zasadil stále stoupající dovoz laciné vlny z Austrálie. Cena ovčí vlny u nás stále klesala, proto také začali majitelé dvorů své málo výnosné hospodářství rozprodávat místnímu obyvatelstvu i přistěhovalcům odjinud. Došlo i na panský poplužní dvůr ve Vítni. Už před rokem 1800 odprodal jeho majitel Karel Josef kníže z Palmů všechna pole. Dne 28. srpna 1800 byl prodán zbytek dvora, který toho času tvořily zejména hospodářské budovy (ratejna, kuchyně, sklepy, stodoly, kolny, stáje) a několik zbylých pozemků. Dvůr koupil Ignác Vydra, avšak neměl v úmyslu zde hospodařit. Jednalo se spíše o spekulativní obchod, neboť nemovitost zanedlouho prodal manželům Jakubovi a Anně Haningerovým ze Sušice se stoprocentní přirážkou oproti nákupní ceně. Stejné úmysly ukázalo i několik dalších majitelů, kteří přicházeli a odcházeli v těsném sledu za sebou. V roce 1816 koupili víteňský dvůr asi za 10.000 zlatých tři společníci Ondřej Pampel, Kryštof a Josef Roth. Tito rozparcelovali a rozprodali zbytek pozemků, a panský poplužní dvůr se tak scvrkl na malou selskou usedlost čp. 7, která zůstala ve vlastnictví rodiny Rothů. V polovině 19. století se jako hospodář na tomto dvoře uvádí Matěj Adamec s manželkou Marií rozenou Roth.

Dle historických záznamů měla osada v roce 1577 vedle poplužního dvora pouze 5 selských usedlostí. V roce 1789 měla Víteň spolu s panským dvorem na Splži 14 obytných stavení. V roce 1900 se zde uvádí 19 domů a o třicet let později se píše již o 32 popisných číslech. Od roku 1964 byly k MNV Víteň přičleněny také Horní Němčice a Brtí. V lednu 1976 byl zdejší národní výbor zrušen a připojen ke Strážovu. Dnes žije ve Vítni 76 obyvatel. Z celkového počtu 37 domů je jich 23 trvale obydleno a zbytek slouží pouze k rekreačním účelům.


Ostatní místní části:
BožtěšiceBrtíČeské HamryHorní NěmčiceJavoříčkoKněžiceKrotějovLehomLukaviceMladoticeOpálkaRovnáSplžStrážov – Zahorčice

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024