Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č. 492 o rozloze 904 m2 v k.ú. Krotějov. Záměr je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 965936/17/2300-11460-401159 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VODNÉ A STOČNÉ - VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování položek vodného a stočného za kalendářní rok 2016 je zde.

USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, č. j. : 203 Ex 22073/10-37 ze dne 13.4.2017 je zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Město Strážov v roce 2016 v rámci tohoto projektu podpořilo 2 pracovní místa, příloha je zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Správa železniční dopravní cesty, státní oranizace, vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ č.j. S022924/14-O31 o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout si část pozemkové parcely č. 371/3 o výměře 2.460 m2 v k.ú. Zahorčice na Šumavě. Záměr je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/5/2017

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. PKT/5/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí a věcí movitých jako celku, vše v k.ú. Zahorčice. Podrobnější informace jsou zde.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ÚHLAVA

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO Úhlava na roky 2018-2020 a Zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Úhlava na rok 2017 je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 23. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.3. LEHOM, ROVNÁ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v celé Lehomi, v celé Rovné a části Strážova, v termínu 23.3. od 8.00 hod. do 12.00 hod. Ve Strážově se jedná o náměstí včetně pošty, ulice z náměstí k sokolovně, Židovská ulice, část Hradčan, celá ulice nad sokolovnou a nad MŠ, MŠ včetně bytovky, ulice vedle sokolovny včetně domků na Rovnou, rodinné domky a bytovky pod sokolovnou, ulice z náměstí až k Čerpací stanici, ulice s rodinnými domky vedle hřbitova. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí ve Strážově je v článku. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 22.3. BOŽTĚŠICE, VITEŇ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Božtěšicích a Vitni v termínu 22.3. od 7.30 hod. do 15.30 hod. v lokalitě Božtěšice a Viteň. Obchod ve Vitni bude v provozu. 

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodeje a směny pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě je zde.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Opatření obecné povahy, č.j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek bobra evropského je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška č.j.: OD/1295/17/Ba - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci "nad sokolovnou" ve Strážově je zde.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává návrh opatření obecné povahy, č.j. ŽP/590/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek chráněného druhu bobra evropského, výzva je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/37/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Výběrové řízení č. PKT/37/2016 a jeho podmínkách je zde, zkrácená verze je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 597  Stránka: 

01234567891011121314151617181920212223242526272829