Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016 DSO

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 DSO Úhlava je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 31.7. ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Českých Hamrech v termínu 31.7.2017 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 29. ČERVNA 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Závěrečný účet Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. za rok 2016 je zde. Zpráva auditora je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr koupit a směnit nemovitosti v k.ú. Lukavice a k.ú. Strážov na Šumavě. Záměr je zde.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

Nařízení Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, č.j. SVS/2017/068813-P nařizuje mimořádné veterinární opatření, při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců. Nařízení je zde.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2016 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení s aukcí č. PKT/11/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, p.p.č. 323, výměra 4011 m2 v k.ú. Opálka.  Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č. 492 o rozloze 904 m2 v k.ú. Krotějov. Záměr je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 965936/17/2300-11460-401159 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VODNÉ A STOČNÉ - VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování položek vodného a stočného za kalendářní rok 2016 je zde.

USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, č. j. : 203 Ex 22073/10-37 ze dne 13.4.2017 je zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Město Strážov v roce 2016 v rámci tohoto projektu podpořilo 2 pracovní místa, příloha je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 609  Stránka: 

0123456789101112131415161718192021222324252627282930