Ze života strážovské farnosti

Kostel svatého Jiří ve Strážově a místní fara jsou pod správou Římskokatolické farnosti Nýrsko. Administrátorem farnosti je od roku 2011 Páter Mgr. Ryszard Potęga. Farnost ve spolupráci s městem pořádá pravidelně mnoho akcí (dožínkové slavnosti, noc kostelů, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka atd.). Mimořádná událost proběhla v neděli 13. září 2015, kdy do Strážova přijela návštěva z polské obce Czarna a obce Dąbrówki, která přivezla vzácný dar – ostatky papeže Jana Pavla II. Ostatky uložil generální vikář plzeňského biskupství Mons. Josef Žák. Ostatky jsou uloženy ve speciálním ozdobném relikviáři, který je natrvalo umístěn na jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Obraz papeže k této příležitosti namaloval zdejší malíř Roman Soušek. Kostel sv. Jiří ve Strážově se tak zařadil k několika málo kostelům v Čechách, které mají čest uchovávat ostatky papeže Jana Pavla II. Vždy 22. dne v měsíci probíhají v kostele ve Strážově modlitby a prosby ke svatému Janu Pavlu II. Aktuální hodina konání mše svaté bude oznámena v nedělních ohláškách a také na internetových stránkách farnosti v rubrice pořad bohoslužeb.

Strážovská fara je od prosince roku 2018 domovem řádových sester. Fara se totiž stala noviciátem Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi. Toto řeholní společenství patřící do velké františkánské rodiny má své hlavní sídlo v Olomouci. Jeho řádové sestry se věnují vzdělávací a charitní činnosti, vypomáhají ve farnostech a bezmála 100 let působí na misiích v pobaltském Estonsku. Strážovskou faru, která nadále zůstává ve vlastnictví farnosti, si po dohodě s Plzeňským biskupstvím řeholnice vybraly pro zřízení sídla noviciátu, což je období, po které čekatelé na vstup do katolického řeholního společenství (novic, resp. novicka) žijí společně s řádovými sestrami. Připravují se tak na skládání slibů a život ve společenství. Zatím tvoří strážovskou komunitu dvě sestry Vojtěcha a Magdaléna a dvě mladé postulantky.

Bližší informace z farního života se můžete přečíst na webových stránkách nýrské farnosti i na stránkách sester Františkánek.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 5. 2023
30. 5. 2023
31. 5. 2023
1. 6. 2023
2. 6. 2023
3. 6. 2023
4. 6. 2023
5. 6. 2023
6. 6. 2023
7. 6. 2023
8. 6. 2023
9. 6. 2023
10. 6. 2023
11. 6. 2023
12. 6. 2023
13. 6. 2023
14. 6. 2023
15. 6. 2023
16. 6. 2023
17. 6. 2023
18. 6. 2023
19. 6. 2023
20. 6. 2023
21. 6. 2023
22. 6. 2023
23. 6. 2023
24. 6. 2023
25. 6. 2023
26. 6. 2023
27. 6. 2023
28. 6. 2023
29. 6. 2023
30. 6. 2023
1. 7. 2023
2. 7. 2023