Archiv stránek

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?

Každý z nás vyhodí za rok v průměru 150 – 200 kg odpadů. Pokud však odpady třídíte a dáváte je do barevných zvonů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Třiďte správně, šetříte i své peníze!

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 17.00 hod. na radnici

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 15. března 2007 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 1. března 2007 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

U S N E S E N Í

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 3. května 2007 od 19.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

 

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 5. dubna 2007 od 19.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

 

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 15. března 2007 od 17.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala v úterý 20. února 2007 od 16.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 8. února 2007 od 17.00 v kanceláři starosty.

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

 

TJ Sokol Strážov pořádá dětský sportovní den v sobotu 9. června 2007 od 15.00 hod. v sokolovně.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 7. ČERVNA 2007

OD 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE

JÍZDA KLATOVSKEM – HISTORICKÁ VOZIDLA

V sobotu 9. června 2007 od cca 10:00 do 12:30 hod. budou Strážovskem projíždět historická vozidla. Pojedou z Čachrova přes Strážov do Janovic.

AREÁL PRO ODCHOV DRŮBEŽE

Na základě záměru na výstavbu čtyř hal pro odchov drůbeže v bývalém zemědělském areálu ve Strážově přinášíme základní údaje o této stavbě. Jednání zastupitelstva města k této problematice se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2007 od 19.00 hod. na radnici ve Strážově.

V e ř e j n á   v y h l á š k a

žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Krotějov, paní Vejrostková  - vedení NN, kabel NN“ na pozemcích p.č. 428/2, 427, 430/1 a st.53  v kat. území Krotějov

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

ú z e m n í    r o z h o d n u t í    o    z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

 

z druhu pozemku trvalý travní porost na zahradu, pozemku parc.č. 30/10 ( výměra 610 m2) v katastrálním území Opálka

NÁVRH VÝROKU

pozemků parc. č. 126/3 a 126/4 kat. území Opálka

LETECKÉ SNÍMKY

Chcete vidět Váš dům z ptačí perspektivy? Teď nabízíme možnost i těm, kteří mají strach z výšek a bojí se usednout do letadla.

POHÁDKOVÝ LES

Tradiční akce pro děti se uskuteční v sobotu 2. června 2007 od 15 do 17 hodin v lese za Kovodružstvem.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 31. KVĚTNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 31. května 2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Strážov – malá vodní nádrž“

TRADIČNÍ JARNÍ SBĚR ODPADŮ

bude proveden v pátek a v sobotu 11. – 12. května 2007 dle následujícího harmonogramu.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že v pondělí 14. května 2007 od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude v celé osadě Viteň přerušena dodávka elektřiny.

KONVOJ HISTORICKÝCH VOZIDEL

Strážov se opět po čtyřech letech zařadil mezi místa, kterými bude na památku osvobození západních Čech americkou armádou projíždět konvoj historických vozidel. Do Strážova by měla kolona přijet v pátek 4. května v 10:45 hod. od Železné Rudy a zdržet by se měla cca půl hodiny.

LETNÍ VÝVOZ POPELNIC

 

Od začátku května bude zahájen letní (čtrnáctidenní) vývoz popelnic – vždy v sudé týdny (tzn. 4.5., 18.5., 1.6. atd).

ZADÁNÍ  ZMĚNY Č. 8  ÚZEMNÍHO PLÁNU  SÚ  STRÁŽOV

 V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ  VYSTAVENÍ

NÁVRHU  ZADÁNÍ  ZMĚNY Č. 8  ÚZEMNÍHO PLÁNU  SÚ  STRÁŽOV

OČKOVÁNÍ PSŮ

bude provedeno

ve středu 2. května 2007.

SPUŠTĚNÍ VYSÍLAČE NA VINNÉM VRCHU

Na Vinném vrchu byl před několika dny vztyčen pětadvacetimetrový telekomunikační stožár. Jedná se o vysílač pro mobilní telefony společnosti Telefónica O2 (bývalý Eurotel), který bude dle našich informací uveden do provozu v pátek 27. dubna 2007 odpoledne.

AKCE NA NÁMĚSTÍ

Ve čtvrtek 26. dubna 2007 od 15.00 hod. se na náměstí ve Strážově uskuteční propagační akce Deníků Bohemia spojená s kulturním vystoupením. Na akci jsou srdečně zváni všichni občané.

NEPOTEČE VODA V KÁCLINKU

 

Upozorňujeme, že z důvodu přeložky vodovodního řadu v silničním průtahu nepoteče ve středu 25. dubna 2007 v ranních a dopoledních hodinách voda v lokalitě Káclink až k č.p. 104 ("U Pavezů") a č.p. 162 ("U Šindelářů").

„ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA“

Kapela „Zvlášňý škola“ vystoupí v místní sokolovně v sobotu 28. dubna 2007.

VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA TOMANA

 

Sbor dobrovolných hasičů Strážov a Město Strážov pořádají výstavu obrazů Václava Tomana v klubovně hasičské zbrojnice.

UŽ MÁTE NOVOU PSÍ ZNÁMKU?

 

V současné době probíhá distribuce nových psích známek pro všechny majitele čtyřnohých miláčků. Každý chovatel by měl pro svého psa dostat novou hliníkovou známku. Pokud se tak do konce dubna nestane, můžete si ji vyzvednout na radnici ve Strážově. Zároveň upozorňujeme na povinnost platit místní poplatek dle platné obecně závazné vyhlášky.

U P O Z O R N Ě N Í

Dne 24. dubna 2007

od 8:00 do 15:00 hod

 

bude vypnutý elektrický proud

 

v následujících osadách: Krotějov, Patraska, Splž, Hájek, Víteň, Božtěšice

ZÁBAVA NA OPÁLCE

V sobotu 21. dubna 2007 od 21.00 vystoupí v hostinci "U Mařenky" na Opálce kapela "ACHT KESSEL BUNTES". Estrádní soubor písní a tanců produkující pr*el rock.

VÝLET STRÁŽOVSKÝCH TURISTŮ

 

V sobotu 21. dubna 2007 se uskuteční další výlet strážovských turistů. Pohodová vycházka při Otavě vede ze Sušice přes Čimické jezírko a Žichovice do Velkých Hydčic. Odjezd vlakem z Běšin v 7:37 hod.

MOTÝLI NA STRÁŽOVSKU

 

Zajímavé informace o motýlech na Strážovsku můžete najít na internetové stránce http://www.motyli.net. Na nově vzniklé webové stránky jednoho mladíka se strážovskými kořeny jsou krásně popsány vybrané druhy letních motýlů včetně lokalit, kde se s nimi můžete na Strážovsku setkat.

PODKLADY PRO ZASTUPITELSTVO

Podklady pro jednání zastupitelstva - návrh smlouvy na provozování ČOV a kanalizace ve Strážově.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 19. DUBNA 2007

OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE

PROBLÉMY S PŘÍJMEM TELEVIZE

Dlouhodobé problémy s příjmem televizního signálu na Strážovsku stále přetrvávají. Zhoršený příjem ČT1 má údajně na svědomí zavádění pozemního digitálního vysílání v Bavorsku, které ruší analogové vlny ze strážovského převaděče na Vápenci. Rozhodně se však nechceme spokojit s odhalením příčiny, ale na odpovědných místech žádáme řešení tohoto problému.

UKRADENÝ VJECY V JÁMĚ

 

V sobotu 14. dubna 2007 od 21.00 hod. vystoupí ve strážovském hostinci „V Jámě“ klatovská kapela UKRADENÝ VJECY.


Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2007

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA

Svaz zdravotně postižených Strážov pořádá „sběr šatstva“ ve dnech 10. – 11. dubna 2007 v přízemí radnice ve Strážově od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.30 do 16.00 hod. Kromě oblečení se sbírají lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, nádobí, skleničky, přikrývky, polštáře a deky.

CESTOVATELÉ ZE STRÁŽOVA JSOU TELEVIZNÍ HVĚZDY

Reportážní dokument o cestě strážovských dobrodruhůdo rumunské kolonie Tichilesti, kde žijí lidé postižení leprou, odvysílala televize NOVA ve svém pořadu „Na vlastní oči“ ve středu  4. dubna 2007. Krátké sestřihy se objevily také v programu slovenské televize Markíza. My vám prozradíme, že v letošním roce se parta cestovatelů ze Strážova chystá do Albánie, která je jednou ze nejnebezpečnějších zemí v Evropě. Cestu křížem krážem balkánskou hornatou zemí plánují absolvovat v terénních autech. Rádi vás o jejich zajímavé cestě budeme někdy příště informovat.

NOVÝ VYSÍLAČ NA VINNÉM VRCHU

Na Vinném vrchu byl před několika dny vztyčen pětadvacetimetrový telekomunikační stožár. Jedná se o vysílač pro mobilní telefony společnosti Telefónica O2 (bývalý Eurotel), který by snad měl být uveden do provozu do konce dubna.

POJEĎTE NA ZÁJEZD

Český zahrádkářský svaz Strážov pořádá v sobotu 21. dubna 2007 zájezd na výstavu kvetoucích cibulovin do Dendrologické zahrady Průhonice a na výstavu exotických motýlů do Botanické zahrady Praha. Přihlášky přijímá Alena Preslová (tel. 373 720 221, 724 281 787).

NA VLASTNÍ OČI

Dnes večer (4. dubna 2007) ve 21:15 hod. v pořadu „NA VLASTNÍ OČI“ TV NOVA bude podle našich informací vysílán příspěvek o výpravě strážovských cestovatelů do Rumunska.

OZNÁMENÍ

o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Berounky

a

VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

TELEVIZNÍ DOKUMENT STRÁŽOVSKÝCH CESTOVATELŮ

Slovenská televize Markíza odvysílala v pátek 23. března 2007 ve svém pořadu REFLEX krátký dokument o cestě strážovských dobrodruhů do rumunské vesničky Tichilesti.

LESY ČESKÉ REPUBLlKY,s.p.

Lesní správa Klatovy, Voříškova 259/III, Klatovy 339 01

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESA!

Vzhledem k rozsáhlé větrné kalamitě upozorňujeme majitele lesních pozemků na včasné vyklizení dřevní hmoty po kalamitě do 15.6.2007. Tato povinnost je uložena zákonem o lesích č.289/95 Sb., § 32 odst.2.

SBĚR ŠATSTVA ...

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
se Svazem zdravotně postižených Strážov a s Městským úřadem Strážov

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

Ø                 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Ø                 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Ø                 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

Ø                 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 15. BŘEZNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Hasičská soutěž

V plném proudu je příprava třetího ročníku Západočeské hasičské ligy.

Kromě nového závodu na Domažlickém okrese, budou i další novinky v celém seriálu soutěží ..

Více najdete na www.zchl.cz


A jeden z pořadatelů bude Strážov dne 12. srpna 2007

TJ SOKOL STRÁŽOV VÁS ZVE NA DĚTSKÉ ŠIBŘINKY

 

které se konají v sobotu 17. března 2007 od 15.00 hodin v sokolovně ve Strážově.

 

K tanci a poslechu hraje DJ ŽEBRO.

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Pozemkový fond oznamuje zamýšlený převod pozemku v k.ú. Krotějov.

STRÁŽOV JE MĚSTO!!!

 

Ve čtvrtek 22. února 2007 převzal strážovský starosta Ing. Jan Pavlásek ve slavnostních prostorách pražského Thunovského paláce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret o stanovení obce Strážov městem.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 11. ledna 2007 ve 17.00 v kanceláři starosty.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 1. BŘEZNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

PROBLÉMY S PŘÍJMEM TELEVIZNÍHO SIGNÁLU

Dlouhodobé problémy s příjmem televizního signálu na Strážovsku stále přetrvávají. Zhoršený příjem ČT1 má údajně na svědomí zavádění pozemního digitálního vysílání na Domažlicku a hlavně v Bavorsku. České radiokomunikace od nás požadují upřesnění konkrétních nemovitostí a lokalit, kterých se zhoršený příjem televizního signálu týká.

KONCERT SKUPINY UKRADENÝ VJECY

se uskuteční v pátek 16. února 2007 od 21.00 hod. v hostinci „U Lukšíků“ ve Strážově.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 1. března 2007

STUDNY – STUDNY - STUDNY

V souvislosti s novelizací vodního zákona uvádíme nejčastější dotazy a odpovědi podle informací z Ministerstva zemědělství České republiky. Více informací lze získat na bezplatné informační lince 800 101 197 a na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz

PEČOVATELSKÁ A ASISTENČNÍ SLUŽBA

Červený kříž Klatovy rozšiřuje pečovatelskou a asistenční službu také na oblast Strážovska. Podrobnější informace včetně ceníku úhrad získáte na tel. č. 376 312 881 (pí. Janečková).

SPOŘITELNA VE STRÁŽOVĚ SE PRODÁVÁ

Realitní společnost České spořitelny zahájila v těchto dnech prodej objektu, v němž sídlí strážovská pobočka tohoto peněžního ústavu.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON PŘINÁŠÍ MNOHO ZMĚN

Od počátku ledna je v platnosti nový stavební zákon, který podstatně mění pravidla pro povolování veškerých stavebních činností. Zákonodárci prohlašují, že by měl razantně zjednodušit a zrychlit veškerá stavební řízení. Jestli to tak skutečně bude, to ukáží teprve první měsíce, kdy bude zákon v praxi uplatňován.

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 14. prosince 2006 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

NOVÉ FOTOGRAFIE

Do fotogalerie byly vloženy nové snímky, které dokumentují následky orkánu Kyrill na Strážovsku.

MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2007

Termín: pátek 2. února 2007

Trať RZ:  Patraska (start) – Krotějov – Plásky – Strážov – Záhorčice – Opálka – Rovná – Strážov (cíl).

Start: 18:33 hod. a 21:26 hod.

Uzavírka tratě: 17:00 – 23:30 hod.

NAŘÍZENÍ MĚSTA KLATOV V SOUVISLOSTI SE STAVEM LESŮ

Rada města Klatov vydala dvě nařízení, která platí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností města Klatovy, tzn. i na Strážovsku.

STRÁŽOV JE MĚSTO


Podle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanovil dne 23. ledna 2007 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obec Strážov městem, a to dnem 23. ledna 2007.

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Dle rozhodnutí Vlády České republiky je také v Plzeňském kraji od 25. ledna 2007 do 5. února 2007 vyhlášen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích s výjimkou osob provádějících likvidační práce.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním žádostí o pronájmy obecního majetku

 

na schůzi Rady obce Strážov, která se bude konat 8. února 2007.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 7. prosince 2006 v 17.00 hod. v kanceláři starosty.

POPLATEK ZA ODPADY ZŮSTÁVÁ 350 KČ

Místní poplatek za odpady je vybírán ve Strážově již šestým rokem. Od jeho zavedení nebyl nikdy zvýšen, přestože se náklady na vývoz a likvidaci odpadů stále navyšují. Také pro letošní rok byl schválen poplatek v nezměněné výši 350 Kč za osobu.

MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2007

Také letošní ročník tohoto populárního automobilového závodu se pojede v okolí Strážova, konkrétně v pátek 2. února 2007 v podvečerních a večerních hodinách. Trať rychlostní zkoušky je stejná jako v loňském roce s tím rozdílem, že se pojede v opačném směru, tzn. Patraska – Krotějov – Plásky – Strážov – Záhorčice – Opálka – Rovná – Strážov. Více informací na http://www.mogul-sumava-rallye.cz/

KULTURNÍ KALENDÁRIUM

20. ledna 2007 – PLES SDH STRÁŽOV (hraje Music)

26. ledna 2007 – MYSLIVECKÝ PLES(hraje Skalanka)

3. února 2007 – PLES SDH VÍTEŇ (hraje Orchidea)

Upozornění vodoprávního úřadu na zánik platnosti

Vodoprávní úřad upozorňuje na závěrečná a přechodná ustanovení zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Čl. II, odst. 2), kde je uvedeno :

Obecně závazná vyhláška č. 30/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK DNE 28. 12. 2006 OD 17.00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 9. listopadu 2006 v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 19. října 2006 v 19.00 hod. v kanceláři starosty.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 14. PROSINCE 2006

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2006

Video projekci souteži 2006

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově pořádá pořádá v sobotu dne 2. prosince 2006 od 19.30 hodin

Nabídka vyřazených garážových vrat ze zdravotního

Obec Strážov nabízí k prodeji malá plechová garážová vrata ze zdravotního střediska. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny je možno předat na obecní úřad do
6. prosince 2006.

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 2. listopadu 2006 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

110 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY

Nejstarší dosud zjištěný záznam o zhotovování krajek ve Strážově je z roku 1725. V roce 1807 je napočteno ve Strážově 18 krajkářek. V první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě.

MUZEUM KRÁLOVSKÉHO HVOZDU

Letos v létě bylo v Nýrsku otevřeno nové vlastivědné muzeum. Cílem občanského sdružení, které tuto instituci provozuje, je podchytit nejen historii samotného města Nýrska, ale také širšího okolí včetně Strážovska. Proto také několik vystavených historických předmětů a starých pracovních náčiní pochází z osady Zahorčice.

UZAVŘENÍ ČERPACÍ STANICE

VE STŘEDU 8. LISTOPADU A VE ČTVRTEK 9. LISTOPADU BUDE Z DŮVODU VYPNUTÍ EL. PROUDU ČERPACÍ STANICE VE STRÁŽOVĚ UZAVŘENA.

P O Z V Á N K A

NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 2. LISTOPADU 2006

V 19.00 HODIN V HOSTINCI U LUKŠÍKŮ.

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané

dne 20.10. - 21.10.2006
Výsledky hlasování
Obvod: 11 - Domažlice

Volby do zastupitelstev obcí

Dne: 20.10. - 21.10.2006
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy
Zastupitelstvo obce
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Strážov
Všechny kandidátní listiny

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Třetí říjnový pátek a sobota budou letos ve znamení komunálních voleb. Uzavírá se totiž další cyklus čtyřletého funkčního období obecních zastupitelů. Ve Strážově se budou o důvěru spoluobčanů ucházet dvě patnáctičlenné kandidátní uskupení. Sdružení nezávislých vede Ing. Jan Pavlásek, současný starosta, a na kandidátce sociálních demokratů je na prvním místě Jindřich Schovanec.

MAMINKY SE SNAD DOČKAJÍ HŘIŠTĚ

Nedávno byla na obecní úřad doručena petice strážovských rodičů za zřízení dětského hřiště. Představitelé obce jsou si vědomi, že zařízení podobného typu, které by splňovalo přísná bezpečnostní kritéria, u nás ve Strážově chybí. Byl to bezesporu dobrý podnět k tomu, že výše uvedená investiční akce bude navržena do rozpočtového plánu na příští rok.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 2006

OD 19.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

STRÁŽOV BUDE MOŽNÁ ZNOVU MĚSTEM

Dne 24. června 1524, v den sv. Jana Křtitele, vydal český a uherský král Ludvík I. na sídelním hradě svém Budíně v Uhrách královský dekret, jímž uděluje Strážovu první městská práva, která byla později ještě rozšiřována. V souvislosti s reorganizací veřejné správy v padesátých letech minulého století Strážov o městské výsady přišel.

PODZIMNÍ STRÁŽOVSKÁ POUŤ SE BLÍŽÍ …

... a zde je přehled akcí, které se ve dnech 16. – 17. září uskuteční:

PALIVOVÉ DŘÍVÍ Z OBECNÍCH LESŮ

Na základě schválení Rady obce Strážov je již v obecních lesích vyráběno palivové dříví. Toto dříví bude k dispozici při větších lesních těžbách (zejména v podzimním a zimním období) na běžně přístupných lesních skládkách, neštípané ve dvoumetrových délkách. Délka je stanovena z důvodu možnosti prodeje za vlákninové sortimenty
v případě, že by se prodej na palivo neuskutečnil. Cena je na odvozním místě - lesní skládce s ohledem na výrobní náklady a místně obvyklé ceny tato:

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 21. září 2006

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 13. července 2006 ve 20.00 v kanceláři starosty.

VEDOUCÍ PROVOZOVNY ČERPACÍ STANICE

Strážovská čerpací stanice s.r.o.

zastoupená jednatelem Ing. Janem Pavláskem

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucího provozovny

čerpací stanice ve Strážově

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 25.  května 2006 v 19.00 hod v sokolovně

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 15. června 2006 ve 20.00 v kanceláři starosty.

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 4. května 2006 v 19.00 v kanceláři starosty.

Keltové a Rovenská hora u Strážova

Z anonymity pravěkých národů na území severně od Alp se vynořil na sklonku 6. stol. př.n.l. lid keltský. Obchodní
a hospodářské styky přiblížily keltské prostředí vlivu řecké a etruské civilizace. Do oblasti na sever od Dunaje v dnešním Bavorsku a v jihozápadních Čechách se klade území keltských Bójů, kteří dali Čechám první historický název Boiohaema. Pohoří Šumavy tedy leželo ve středu území obývaného Bóji a bylo jim důvěrně známé. Nepřetržitá posloupnost mohylových kultur českofalcké a milavečské již od doby bronzové byla sice poznamenána výkyvy v intenzitě osídlení, přímá návaznost však nikdy nebyla porušena. Například v Tajanově – Husíně na Klatovsku z 50ti zjištěných mohyl bylo 14 z doby bronzové, 12 z doby milavečsko – knovízské, 7 z doby halštatské a 5 z doby laténské. Toto dlouhodobé osídlení si vyžádalo i vznik obchodních stezek přes Šumavu. A i naopak, obchodní stezky podnítily rozvoj a zalidnění určitých regionů.

OBNOVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

Strážovský židovský hřbitov je podle některých pramenů údajně jedním z nejstarších v Čechách. Většina z nás jej však znala pouze jako pár rozvalených náhrobků obehnaných polorozpadlou zdí, přesto však vždycky měl své kouzlo a svým umístěním na svahu Smrkové hory lákal k návštěvě. Skoro nikdo již nedoufal v jeho opravu.

NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE Z OPÁLKY DO BLAT

Již dlouhou dobu se plánovalo provést propojení Opálky s osadou Blata tak, aby vznikla významná spojnice mezi Strážovem a Nýrskem. V loňském roce se nám z Grantového schématu Evropské unie zaměřeného na dopravu podařilo získat finanční příspěvek na tento projekt.

REKONSTRUKCE KANALIZACE NA HRADČANECH

Obec Strážov získala z Grantového schématu Evropské unie dotaci ve výši 75 % nákladů na rekonstrukci kanalizace v památkové zóně. V letních měsících letošního roku bude proto realizován projekt s celkovými náklady okolo 5 mil. Kč.

OPRAVA UBYTOVACÍHO AREÁLU NA KOUPALIŠTI

Ubytovací areál na koupališti byl uveden do provozu v roce 1986. V posledních letech však už docházelo k zatékání vody do chatek, což činilo v hlavní letní sezóně velký problém. Proto bude před letošním létem provedeno nové zastřešení všech dvanácti ubytovacích buněk.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení vystavení návrhu zadání změny č. 7 územního plánu SÚ Strážov a zahájení jeho projednání

CESTOVATELÉ POKOŘILI RUMUNSKÉ HORY

Obrovské odhodlání a odvahu prokázali tři strážovští cestovatelé. Václav Faust, Zdeněk Denk a Aleš Matějka se totiž v únoru letošního roku společně vydali do Rumunska a rozhodli se během několikadenního pochodu přejít pohoří Apusenky.

HUDEBNĚ ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ SOLASIDO

Je tomu dva roky, kdy se v místní sokolovně poprvé uskutečnila soutěž pro strážovské hudební talenty z řad mládeže. Letos v červnu k nám opět zavítá známý hudebník Pavel Justich, který ve spolupráci s televizí „FILM Pro“ uvede hudebně zábavnou soutěž SOLASIDO.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ) UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 26.5.2006

OZNÁMENÍ

O z n á m e n í

 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A

 

 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK DNE 25. KVĚTNA 2006 V 19.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

Návrh řešení náměstí a průtahu

V příloze je uveden návrh řešení náměstí a silničního průtahu zpracovaný projektantem Karlem Macánem. Písemné připomínky a náměty je možno odevzdat na Obecním úřadě ve Strážově do 19. května. Veřejné projednání se uskuteční v sokolovně ve čtvrtek 25. května 2006 od 19.00 hod. Využijte také diskuzního fóra na www.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 25. května 2005

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 13. dubna 2006 v 18.30 v kanceláři starosty.

MAS Ekoregion Úhlava získal podporu 3 milióny

Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava, je jednou ze tří úspěšných MAS Plzeňského kraje, které získaly podporu z programu LEADER ČR, financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky. Získané prostředky budou v následujících měsících rozděleny na projekty, které přispějí k diverzifikaci zemědělství, rozvoji cestovního ruchu, nebo na mezinárodní spolupráci.

VÝSTAVA OBRAZŮ - GABRIEL TOMAN

Obec Strážov vás srdečně zve na pouťovou výstavu obrazů strážovského malíře Gabriela Tomana. Výstava se uskuteční v prostorách radnice ve Strážově v sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna 2006 vždy od 9.00 do 16.00 hod.

VOLEBNÍ OKRSKY

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3.6.2006

OČKOVÁNÍ PSŮ

bude provedeno

v úterý 2. května 2006.

JARNÍ SBĚR ODPADŮ

Obec Strážov zajišťuje také letos tradiční jarní sběr odpadů.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 23. února 2006 v 19.00 hod v hostinci (U Lukšíků)

PŘIPRAVUJEME STRÁŽOVSKOU KUCHAŘKU

Chloubou každé ženy je objemná kniha osvědčených receptů. Často se staré ručně psané recepty předávají z generace na generaci a mnozí by se o své oblíbené speciality jistě rádi podělili, proto jsme se rozhodli zařadit do příštích čtyř strážovských občasníků speciální přílohy ve formě sebraných osvědčených receptů. Může jít o kuchyni českou i exotickou, o jídla slavnostní i dietní. Jedinou podmínkou je, že máte daný recept vyzkoušený, nechcete si jej nechat pro sebe a rádi se o něj podělíte s ostatními spoluobčany.

Rekreační areál Strážov - sezóna 2006

 • ubytování v chatkách
 • možnost stanování
 • možnosti využívání cyklotras
 • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  Z důvodu provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy je ČEZ nucen přerušit dodávku elektřiny v osadě Záhorčice dne 18.4.2006 od 8.00 do 15.00 hod.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 9. února 2006 v 16.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 12. ledna 2006 ve 14.30 v kanceláři starosty.

  MLADÝ LYŽAŘ Z OBORY

  V letošní zimní sezóně se začal sedmiletý Tomáš Kalivoda ze Strážova aktivně zúčastňovat lyžařských běžeckých závodů na Šumavě. A rozkoukal se velmi rychle, neboť na většině soutěží obsadil přední místa. .

  CO SE UDĚLALO A CO SE PŘIPRAVUJE?

  Přehled akcí, které byly dokončeny v roce 2005 a které jsou připravovány pro letošní rok.

  HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA

  Svaz zdravotně postižených Strážov ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Broumov pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU.

  POZVÁNKA NA PRVNÍ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE KOMUNITNÍMU P

  Organizátoři:       

  Dobrovolný svazek obcí Úhlava s partnerským městem Janovice nad Úhlavou a Centrum pro komunitní práci západní Čechy si Vás dovolují pozvat na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb na území mikroregionu Úhlava a města Janovice nad Úhlavou.

  OPRAVA SILNIČNÍHO PRŮTAHU

  Dlouhou dobu se snažíme zajistit opravu hlavního silničního průtahu přes Strážov, který je v současné době již téměř v katastrofálním stavu. Naše opakované výzvy a urgence na Státní fond dopravní infrastruktury, Krajský úřad Plzeňského kraje a Správu a údržbu silnic Klatovy se až nyní setkaly s pochopením a dle usnesení krajského zastupitelstva je kompletní rekonstrukce této silnice zařazena do plánu akcí na letošní rok.

  MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

  Č.j. RED/257/2006

        Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

  mimořádná veterinární opatření

  POZVÁNKA

  NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

  KTERÉ SE BUDE KONAT

  VE ČTVRTEK 23. ÚNORA 2006

  V 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2006

  Opět v únoru a navíc i ve stejném termínu – tedy 17. - 19. 2. – se pojede v roce 2006 již 41.ročník Mogul  Šumava rallye Klatovy. Tentokrát nejen jako soutěž v rámci Zóny střední Evropy a Mezinárodního mistrovství České republiky, ale i jako Mistrovství Rakouska. Opět se pojede tzv. Winter Cup, tedy Zimní pohár a je, stejně jako v roce 2005, organizován společně s rakouskými pořadateli IQ Jänner rallye.

  ZVEŘEJNĚNÍ

  před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

  Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 23. února 2006.

  ROZPOČET 2006

  Návrh rozpočtu Obce Strážov na rok 2006 a plnění v r. 2005 (v tis. Kč).

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 8. prosince 2005 v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

  Židovský hřbitov ve Strážově

  Jest původu prastarého, nejméně 600 let starý. Leží as 25 minut od Strážova na východ na severním svahu Smrkové hory. Z údolí Lukavického potoka vedou k němu 2 cesty: jedna přímá, příkrá, široká a od r. 1917 lipami vysázená; druhá povlovnější a vozová odbočuje poněkud vlevo.

  Komunitní plánování sociálních služeb

  Mikroregion Úhlava společně s partnerským městem Janovice nad Úhlavou je dalším územním celkem v Plzeňském kraji, který zareagoval na společenskou nutnost zmapovat, poznat a dokonale zprůhlednit systém sociálních služeb na území dobrovolného svazku obcí Úhlava a na území partnerského města Janovice nad Úhlavou formou cíleného komunitního plánování.

  Výsledky soutěží za rok 2005

  SDH Strážov - muži

  PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V K.Ú. STRÁŽOV

  Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §7 zákona č. 95/1999 Sb., O podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o prodeji půdy),

  Uveřejněná Pozemkovým fondem ČR dne 1.2.2006.

  VZPOMÍNKA NA ZÁHORČICKOU HOSPODU

  Stará hospoda v Záhorčicích byla ve své době známá v širokém okolí. Nedávno o ní ve své knize vyprávěl Karel Potužník ze Srní. On zná místní poměry velmi dobře, neboť jeho manželka Marie pochází ze Strážova od Škachů. Kniha, kterou z jeho vyprávění sepsal známý filmový režisér a producent Jaroslav Soukup, se jmenuje „Vzpomínky na Srní“ a je možné si ji vypůjčit ve strážovské knihovně.

  INTERNET ZDARMA

   

  Od 1. 1. 2006 je v Místní knihovně Strážov INTERNET ZDARMA.

  Dotace na opravu objektů v památkové zóně

  Rada Plzeňského kraje schválila na svém jednání dne 24.1.2006 usnesením č. 1417/06  Program  "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského" pro  poskytování dotací  pro podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí, veřejných ploch, zeleně, památných míst na území památkových rezervací a zón a drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky.

  PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ

  Proto zde přinášíme rozpis plesů, které se uskuteční ve strážovské sokolovně na počátku roku 2006.

  STRUČNÁ HISTORIE KOVODRUŽSTVA V DATECH

   

  Zalistovali jsme ve starých obecních kronikách, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti z šedesátileté historie družstva, jehož existence má pro Strážov a Strážováky velký význam.

  USNESENÍ

  ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

  které se konalo ve čtvrtek 24.  listopadu 2005 v 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2005 v 17.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 13. října 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 8. září 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 11. srpna 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  O Z N Á M E N Í

  o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Berounky k připomínkám veřejnosti.

  VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

  OPRAVA KAPLE V LUKAVICI

  Další kaplička na Strážovsku se letos dočkala nového hávu. V průběhu letních měsíců byla totiž provedena oprava kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Lukavici. Klempířské práce provedli Pavel Němec z Mokrosuk a Karel Zahrádka ml. z Luka-vice. Ostatní udělali svépomocí místní občané, kdy materiálové náklady ve výši cca 50 tisíc korun hradila obec.

  BAVORŠTÍ ZASTUPITELÉ SI PROHLÉDLI OBEC

  Obec Strážov je členem „Akčního sdružení Královský hvozd“, jenž bylo založeno na základě spolupráce šesti českých a pěti bavorských obcí. Jednou z akcí tohoto sdružení byla v sobotu 12. listopadu 2005 také návštěva německých starostů a zastupitelů na české straně Šumavy, kde se seznamovali s chodem samosprávy u nás.

  CESTA ZA POLÁRNÍ KRUH

  Místní organizace svazu zdravotně postižených zve širokou veřejnost na cestopisnou besedu Josefa Rouska, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2005 od 18:30 hodin v sále hostince „U Lukšíků“ ve Strážově.

  KNIHOVNA ZÍSKALA CENU MINISTRA

  Každoročně uděluje ministr kultury České republiky cenu s názvem „Knihovna roku“. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven a stupeň přeměny knihoven na moderní centra kulturního a společenského života.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

  KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 24. LISTOPADU 2005 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV

  KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK DNE 22. ZÁŘÍ 2005 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 7. července 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  PENÍZE NA OPRAVU DOMŮ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

  Na jaře jsme vás informovali o možnosti získat finanční příspěvek na opravu či rekonstrukci nemovitostí, které se nacházejí na území nově vyhlášené památkové zóny ve Strážově.

  130 let SDH STRÁŽOV

  Počátek září bude také ve Strážově ve znamení velkých hasičských soutěží. Strážovští budou totiž v rámci oslav 130 let založení sboru hostit dvě významné akce.

  PODZIMNÍ STRÁŽOVSKÁ POUŤ SE BLÍŽÍ ...

  ... a zde je přehled plánovaných akcí, které se ve dnech 17. – 18. září uskuteční:

  100 let SDH VÍTEŇ - BOŽTĚŠICE

  Víteňský hasičský sbor byl založen v roce 1905. Na letošní rok tedy připadá stoleté jubileum tohoto úspěšného spolku. Víteňští se samozřej-mě chystají toto výročí v sobotu 27. srpna 2005 řádně oslavit.

  Nohejbalový turnaj na koupališti

  Dne 13. 8. se koná na koupališti ve Strážově nohejbalový turnaj (trojice). Startovné je 150 Kč/družstvo (v ceně startovného je občersvení).

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 9. června 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  PRÁZDNINOVÁ AKCE - INTERNET ZDARMA

  Místní knihovna Strážov vyhlašuje prázdninovou akci "INTERNET ZDARMA". Bezplatný přístup k Internetu mohou využít děti i dospělí o letních prázdninách.

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  které se konalo ve čtvrtek 26. května 2005 v 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

  USNESENÍ SE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 12. května 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY OBCE STRÁŽOV

  která se konala ve středu 13. dubna 2005 v 19.00 hod. v kanceláři starosty.

  NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL

  Obec Strážov nabízí kompletně zainvestované parcely pro stavbu rodinných domů k trvalému bydlení v krásné poloze s výhledem na šumavské hřebeny. Výměra 950 – 1150 m2. Cena 400 Kč/m2. Další informace získáte na tel. č. 376 392 465.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK DNE 26. KVĚTNA 2005 V 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  TERMÍN FOTOGRAFOVÁNÍ NA OBČANSKÉ PRŮKAZY

  Jak jsme informovali již dříve, musí si všichni občané v určitém termínu vyměnit své občanské průkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že se výměna dokladů přímo dotýká i starších občanů, bylo rozhodnuto o zajištění možnosti fotografování přímo ve Strážově. Fotografování se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2005 od 13.00 do 15.00 hod. v přízemí radnice.

  TANEČNÍ SKUPINA SOKY

  Dětský taneční soubor působí při místní sokolské jednotě již několik let. Vystoupení dívek pravidelně zpestřuje většinu kulturních akcí ve strážovské sokolovně. Pěkné taneční představení souboru pod vedením Romany Taušerové ze Záhorčic jste možná viděli na setkání rodáků, srazu důchodců nebo při nějaké jiné příležitosti.

  KVĚTEN 1945

  V letošním roce slavíme 60 let od konce druhé světové války. Vzpomínky na zlomové období v novodobé historii Evropy jsou pro mladou generaci velmi zajímavé. V brožuře „VZPOMÍNKY STRÁŽOVÁKŮ“, která vyšla v loňském roce, květnové dny roku 1945 krásně popsal pan Emanuel König. Tentokrát jsme zalistovali v obecní kronice a přiblížíme vám, jak viděl příjezd Američanů do Strážova tehdejší kronikář.

  KULTURNÍ LÉTO

  Přinášíme zde rozpis dosud naplánovaných letních kulturních akcí a doufáme, že se přijdete pobavit a zároveň podpořit jednotlivé pořádající spolky. Počet akcí se možná ještě rozroste.

  SBĚR ŠATSTVA

  Svaz zdravotně postižených Strážov pořádá „sběr šatstva“ v pondělí 16. května 2005 na Obecním úřadě ve Strážově (přízemí) od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.30 do 16.00 hod.

  OČKOVÁNÍ PSŮ

  V pátek 13. května 2005 bude probíhat očkování psů proti vzteklině. Bude jej provádět MVDr. Ladislav Vyskočil, přičemž je možno očkovat psy starší tří měsíců.

  POJEĎTE S NÁMI POZNÁVAT PRAHU

  Místní organizace svazu zdravotně postižených pořádá pro děti i dospělé v sobotu 25. června 2005 zájezd do Prahy. V dopoledních hodinách je na programu návštěva hvězdárny na Petříně a odpoledne je nalánována prohlídka zoologické zahrady včetně pavilónu Indonéská džungle.

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY OBCE STRÁŽOV, KTERÁ SE KON

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 10. března 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  PUTOVÁNÍ ŠUMAVSKÝMI HVOZDY

  Svaz zdravotně postižených pořádá ve čtvrtek 14.4.2005 od 19.30 hod. v hostinci „U Lukšíků“ ve Strážově přednášku Josefa Rouska PUTOVÁNÍ ŠUMAVSKÝMI HVOZDY včetně doprovodného promítání současných i historických fotografií.

  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

  Od 8. do 10. dubna 2005 bude na parkovišti u sokolovny ve Strážově umístěn velkoobjemový kontejner na odpad. Občané tam budou moci uložit odpad, který se po jarním úklidu nevejde do popelnic.

  SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  bude proveden v sobotu 9. dubna 2005 dle následujícího harmonogramu.

  CO SE PŘIPRAVUJE V ROCE 2005

   

  Usnesením zastupitelstva byl v únoru schválen obecní rozpočet na rok 2005. Zde přinášíme přehled akcí, které se v letošním roce připravují.

  Nové články zde

  Sejmuté dokumenty

  Počet článků: 3077  Stránka: 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Projekty dotované z prostředků EU

  Video nebo foto odkaz

  VÝLET STRÁŽOVSKÝCH TURISTŮ NA CHODSKO

  Více informací zde

  SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA (autor J. Kodym)

  Více informací zde

  Po bodovém výpadku Strážov opět zvítězil


  Pro zvětšení klikněte na YouTube
  Video z celého utkání na tomto odkazu: https://youtu.be/cLSiWR7H4KM

  Více informací zde

  Poskytnuté informace a GDPR

  POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

  Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

  VÝROČNÍ ZPRÁVA

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zde.

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty

  Dokumenty

  INFORMACE PRO VOLIČE

  Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

  FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

  Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty

  Hospodaření

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019

  Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 22.8.2019 je zde.

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2019

  Rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 20.6.2019 je zde.

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty