Vyhlášky - Aktuální dokumenty

Zabezpečení veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku, pořádání kulturních a sportovních akcí k zajištění čistoty, ochrany ŽP, zeleně, stanovení zvýšení nebo snížení koeficientu podle počtu obyvatel a místního koeficientu – daň z nemovitých věcí (z pozemků a ze staveb a jednotek)

 

Vyvěšeno Dokument Archiv
2020/ 12/ 17

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 6/2020

Obecně závazná vyhláška města Strážov č. 6/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.

2022/ 01/ 04
2020/ 10/ 14

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 5/2020

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Strážov je zde.

2024/ 12/ 31
2020/ 06/ 26

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je zde.

2023/ 01/ 31
2020/ 06/ 26

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2020

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je zde.

2023/ 12/ 31
2020/ 06/ 26

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2020

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2020, o místním poplatku ze psů je zde.

2023/ 12/ 31
2020/ 06/ 26

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 4/2020

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu je zde.

2023/ 12/ 31
2018/ 01/ 03

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného je zde.

2021/ 12/ 31
2017/ 04/ 11

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu je zde.

9999/ 04/ 27
2016/ 06/ 17

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je zde.

9999/ 12/ 31
2015/ 03/ 27

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Strážov je zde.

2022/ 01/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv