Vyhlášky - Aktuální dokumenty

Zabezpečení veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku, pořádání kulturních a sportovních akcí k zajištění čistoty, ochrany ŽP, zeleně, stanovení zvýšení nebo snížení koeficientu podle počtu obyvatel a místního koeficientu – daň z nemovitých věcí (z pozemků a ze staveb a jednotek)

Vyvěšeno Dokument Archiv
2019/ 01/ 29

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Řád veřejného pohřebiště města Strážov je zde.

2019/ 12/ 31
2018/ 12/ 14

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.

2019/ 12/ 31
2018/ 01/ 03

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde.

2021/ 01/ 30
2018/ 01/ 03

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného je zde.

2021/ 12/ 31
2017/ 04/ 11

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu je zde.

9999/ 04/ 27
2016/ 06/ 17

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je zde.

9999/ 12/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv