Historie strážovské knihovny

Před druhou světovou válkou bylo v knihovně 2.100 svazků a v průměru ji navštěvovalo 130 čtenářů. Ze zápisu v kronice z roku 1958 se dovídáme, že v knihovně bylo 3.000 knih, ale počet čtenářů se snížil na 54. Půjčovalo se jedenkrát týdně odpoledne. Knihovníkem byl pan Josef Treml,  po jeho smrti byla knihovnicí jmenována paní učitelka Helena Marxová.

V roce 1961 vedl knihovnu pan učitel Hromek. Počet knih se zvýšil na 3.840 a do knihovny chodilo 77 čtenářů. Knihovna uspořádala 2 výstavy a 1 besedu.

Rok 1965 byl rokem, kdy dochází ke slučování knihoven. Cituji z kroniky: „Neuvážené bylo spojení knihoven okolních obcí v jednu obvodní knihovnu ve Strážově. Nešťastné je stále předělávání knihoven. Strážovská knihovna již ve 30. letech byla po klatovské knihovně jedna z nejlepších v okrese díky starostovi dr. Schullerbauerovi a knihovníkům z řad učitelů. Byla vedena podle vzoru velkých knihoven. Měla kartotéku knih i spisovatelů a řazení knih bylo podle oborů. Od protektorátních časů byla několikrát přeorganizována a vždy k jejímu neprospěchu. Měli jsme radost, když jsme vesnické knihovny za války uvedli do chodu, pořídili seznamy knih a výpůjční seznamy a lidé hodně četli, neboť měli knihy téměř doma.“

V zápisu z roku 1970 se dočítáme, že knihovna byla umístěna v nevyhovujících prostorách, zvláště po sloučení knihoven z Lukavice a Opálky měla nedostatek místa. Půjčovalo se pravidelně jednou týdně. Nejvíce čtenářů bylo z řad školní mládeže. V roce 1971 byla knihovna přestěhována do přízemních místností radnice.

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla zásluhou knihovnice Zdeňky Boučkové provedena nová reorganizace a katalogizace celého knižního fondu. Práce knihovny v uvedeném období asi nejvíce vystihuje zápis z obecní kroniky z konce sedmdesátých let: „Činnost knihovny je dobrá. Knihovnice se vzorně stará, práci se čtenáři rozvíjí ke spokojenosti těchto a výpůjčky značně stouply. Vhodnou propagací knih rozšiřuje knihovna okruh čtenářů, zejména mezi mládeží. K významným událostem pořádá výstavy knih.“

Přičemž knižní výstavy nebyly jedinou záslužnou činností. Pravidelně byly pro žáky místní základní školy pořádány soutěže, besedy o knihách, nástěnky a přednášky k významným státním i mezinárodním výročím. Strážov v té době navštívila a se žáky besedovala známá autorka dětských knih Martina Drijverová. Zásluhou paní učitelky Zdeňky Boučkové byla knihovna v roce 1988 vyhodnocena krajským uznáním za 1. etapu soutěže aktivity. Práce v uvedeném období byla navíc zkomplikována náročným stěhováním při opravě radnice.

Na pozici knihovnice se za posledních několik desetiletí vystřídaly: Ludmila Rubášová, Zdeňka Kopecká, Zdeňka Boučková, Jitka Krouparová, Jitka Kiesenbauerová, Jiřina Denková a další. Od roku 1994 je knihovna umístěna v areálu mateřské školy a současnou knihovnicí je Jana Tremlová.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červenec 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 7. 2024
2. 7. 2024
3. 7. 2024
4. 7. 2024
5. 7. 2024
6. 7. 2024
7. 7. 2024
8. 7. 2024
9. 7. 2024
10. 7. 2024
11. 7. 2024
12. 7. 2024
13. 7. 2024
14. 7. 2024
15. 7. 2024
16. 7. 2024
17. 7. 2024
18. 7. 2024
19. 7. 2024
20. 7. 2024
21. 7. 2024
22. 7. 2024
23. 7. 2024
24. 7. 2024
25. 7. 2024
26. 7. 2024
27. 7. 2024
28. 7. 2024
29. 7. 2024
30. 7. 2024
31. 7. 2024
1. 8. 2024
2. 8. 2024
3. 8. 2024
4. 8. 2024